Aktualności

Powrót
03.10.2018

Fundacja Energa dołączyła do programu stypendialnego Politechniki Gdańskiej

Fundacja Energa dołączyła do programu stypendialnego Politechniki Gdańskiej

Fundacja Energa wsparła finansowo wybitnych studentów i doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 2018/2019. Docenione zostały szczególne osiągnięcia naukowe żaków i ich współpraca w zakresie Strategii Innowacji Energa SA.

Inicjatywa „Własny Fundusz Stypendialny Politechniki Gdańskiej”, której częścią stała się Fundacja Energa, to program stworzony z myślą o młodych talentach ze świata nauki. Co roku, wsparcie może otrzymać dwóch studentów drugiego stopnia i jeden doktorant. Warunkiem uzyskania stypendium są szczególne osiągnięcia naukowe, publikacje naukowe, dorobek w pracy naukowo-badawczej lub wysoka średnia ocen. Beneficjent programu musi w tym samym czasie prowadzić prace badawczo-rozwojowe w obszarach zawartych w Strategii Innowacji Energa SA we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym im. M. Faradaya lub Laboratorium LINTE^2.

Do 18 września przyjmowano wnioski od kandydatów ubiegających się o stypendium. Komisja konkursowa przeprowadziła rozmowy z wybranymi osobami i wyłoniła najlepszych studentów. W trakcie Inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PG, oficjalnie ogłoszono decyzje o przyznaniu stypendiów.

Beneficjentami programu zostali:

  • inż. Małgorzata Dutka
  • inż. Joanna Misiewicz
  • mgr inż. Paweł Derkacz

 - Grupa Energa chętnie angażuje się w inicjatywy związane z nauką i pomaga w kształceniu kolejnych pokoleń specjalistów. Dzięki naszemu wsparciu, wybitni studenci i doktoranci Politechniki Gdańskiej, będą mogli realizować swoje pasje i wdrażać innowacyjne projekty naukowe w życie, współpracując z Centrum Badawczo Rozwojowym im. M. Faradaya – mówi Alicja Barbara Klimiuk, p. o. Prezesa Zarządu Energa SA.

inauguracja_roku_akademickiego_2018_2019_na_wydziale_elektrotechniki_i_automatyki_pg.jpg

Stypendia będą wypłacane przez „Własny Fundusz Stypendialny Politechniki Gdańskiej" w trakcie 9 miesięcy kalendarzowych roku akademickiego 2018/2019. Pula stypendium wynosi 117 000 złotych.

 - Doceniamy talent, umiejętności i zaangażowanie studentów oraz doktorantów Politechniki Gdańskiej w obszarze działalności naukowej. Dlatego cieszymy się, że jako Fundacja Energa możemy być częścią inicjatywy programu stypendialnego „Własny Fundusz Stypendialny Politechniki Gdańskiej” i wesprzeć finansowo przyszłych naukowców – mówi Leszek Urba, Prezes Fundacji Energa.

Jednym z filarów działalności Fundacji Energa jest angażowanie się w inicjatywy ukierunkowane na rozwój nauki i oświaty. Dołączenie do programu stypendialnego „Własny Fundusz Stypendialny Politechniki Gdańskiej” to inwestycja w kształtowanie ścieżki kariery młodych, uzdolnionych osób. Wsparcie Fundacji Energa pozwoli studentom i doktorantom na realizację kolejnych projektów, dając szansę na wzbogacenie ich dorobku naukowego.