Aktualności

Powrót
28.11.2014

Gdańskie Dni Elektryki 2014 – wykłady, szkolenia i targi

14 listopada na Politechniki Gdańskiej odbyły się główne 39. Gdańskie Dni Elektryki. Tegoroczne wydarzenie wpisało się w obchody jubileuszu 110-lecia PG. Tradycyjnie były okazją do spotkania wybitnych przedstawicieli nauki oraz przemysłu ze studentami.

Tematem wiodącym GDE 2014 była „Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa”, a wykład inauguracyjny pt. „Ocena ciągłości połączeń urządzenia piorunochronnego na podstawie pomiarów udarowych” wygłosił dr inż. Stanisława Wojtasa. Wydarzeniu towarzyszyło posiedzenie plenarne Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP.

Gdańskie Dni Energetyki 2

GDE to także targi branżowe firm z całej Polski, zgromadzonych, aby zaprezentować swoje osiągnięcia w centrum kształcenia młodych elektryków. Swoje oferty przedstawiło ponad 20 firm z branży elektrycznej.

Gdańskie Dni Energetyki 3

Ważnym elementem GDE były szkolenia dla studentów, dotyczące oprogramowania branżowego wykorzystywanego w firmach .

Gdańskie Dni Energetyki 1

Sponsorem głównym tegorocznej edycji Gdańskich Dni Elektryki była ENERGA-OPERATOR S.A. Akta Energetica objął wydarzenie patronatem medialnym.