Aktualności

Powrót
28.01.2019

Grupa Energa na szybkiej ścieżce do rozwoju

Czynnik wyznaczający siłę danego przedsiębiorstwa to jego potencjał do innowacyjności. Dlatego też Grupa Energa opiera swoją działalność na szukaniu nowych, lepszych rozwiązań. Istotnym partnerem w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych dla Grupy jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które przygotowało na 2019 rok nową ofertę programów horyzontalnych dedykowanych przedsiębiorcom inwestującym w rozwiązania przyszłości.

Wsparcie innowacyjności sektora energetycznego

Spektrum działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest szerokie. Jako agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizuje ono zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Od momentu powstania, czyli przez ponad dekadę, jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu, Centrum przeznaczyło już 43 miliardy złotych na wsparcie prac badawczo-rozwojowych polskich przedsiębiorstw, uczelni oraz instytutów badawczych.

Spółki Grupy Energa z sukcesem współpracują z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, pozyskując środki na realizację innowacyjnych projektów B+R. Przykładem może być  uzyskane w 2018 roku przez Energa-Operator SA (lider konsorcjum) 2,8 mln zł wsparcia z programu sektorowego PBSE  na  realizację projektu „SORAL – System oceny stanu technicznego i ryzyka awarii linii kablowych SN oparty o badania diagnostyczne wykonywane w trybie offline”. Również w ubiegłym roku Energa-Operator SA wraz z Enea SA, PGE Dystrybucja SA i Tauron Dystrybucja SA podpisały z NCBR list intencyjny dotyczący wielostronnej współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce. Kooperacja w ramach zainicjowanego w ten sposób programu „e-VAN” ma na celu opracowanie innowacyjnego, bezemisyjnego pojazdu dostawczego.

– W 2019 roku NCBR w szczególny sposób zaprasza przedsiębiorców z branży energetycznej do udziału w naszym flagowym, horyzontalnym konkursie pod nazwą „Szybka ścieżka” – mówi dyrektor Centrum prof. Maciej Chorowski. – Na kanwie dotychczasowych doświadczeń, poprzez przekierowanie uwagi branży na programy horyzontalne liczymy na zwiększenie liczby i wartości współfinansowanych przez NCBR dobrych projektów.

Szybką ścieżką do innowacji

Dlaczego warto zwrócić szczególną uwagę na program horyzontalny zwany „Szybką ścieżką”? Program ten jest skierowany do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw i konsorcjów. Konkursy dają przedsiębiorcom  z branży energetycznej większą szansę na uzyskanie dofinansowania, ze względu na tak istotne kwestie, jak chociażby brak ograniczeń zakresu tematycznego dla wnioskowanego projektu, większa wartość kosztów kwalifikowanych (w porównaniu z realizowanymi wcześniej programami sektorowymi, takimi jak programy PBSE czy IUSER), ale także szybsza informacja zwrotna do przedsiębiorcy o przyznaniu dofinansowania oraz znacznie częstsze nabory połączone z oceną wniosków w odcięciach miesięcznych.

Brak nakierowania „Szybkiej ścieżki” na projekty dotyczące jedynie konkretnego sektora jest ogromną zaletą, ponieważ nie ogranicza przedsiębiorców. Każdy, kto przedstawi projekt, który w sposób szczególny poprawi poziom innowacyjności przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac badawczo-rozwojowych, spełniając kryteria konkursowe, ma szansę na uzyskanie dofinansowania. Wymagania ogólne odnośnie tematyki projektu zostały zapisane w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, które swym zakresem obejmują zarówno zagadnienia związane ze zrównoważoną energetyką i innowacyjnymi technologiami oraz procesami przemysłowymi, jak i z gospodarką o obiegu zamkniętym. Pozwala to na udział projektów o zróżnicowanej tematyce, co jest szczególnie istotne w zmieniających się warunkach rynkowych i technologicznych, w których czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej jest nieraz szybkość wdrożenia projektu, a dostęp do finansowania warunkuje „być albo nie być” całego przedsięwzięcia. Co więcej, od bieżącego roku firmy z branży energetycznej, posiadające swoje konkretne projekty, mogą zgłaszać wnioski, zarówno indywidualnie, jak i w konsorcjach z innymi przedsiębiorcami czy jednostkami naukowymi.

„Szybka ścieżka” daje sektorowi energetycznemu dużą szansę, zwłaszcza że w grę wchodzi większy budżet – w samym 2019 roku na 4 konkursy w ramach „Szybkiej ścieżki” NCBR przeznaczony 2,25 mld zł. Pierwszy konkurs, w którym zgłaszane mogą być projekty przygotowane przez zespoły badawczo-rozwojowe z udziałem spółek Grupy Energa, zostanie ogłoszony 28 lutego, a wnioski będzie można składać od 1 kwietnia do 1 lipca br. „Szybka ścieżka” z pewnością może stać się dobrym narzędziem do realizacji celów Strategicznej Agendy Badawczej przyjętej przez Energę.