Aktualności

Powrót
20.03.2019

Innowacje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Innowacje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przygotowało na 2019 rok nową ofertę programów horyzontalnych dedykowanych przedsiębiorcom inwestującym w rozwiązania przyszłości. Na wsparcie projektów B+R w konkursie „Szybka ścieżka” Centrum przeznaczyło 2,25 mld zł.

6 marca 2019 roku na Stadionie Energa w Gdańsku odbyły się warsztaty nt. możliwości i sposobów pozyskiwania dofinansowania do realizowanych w Grupie projektów B+R. Przedstawiciele spółek Grupy Energa zapoznali się z ofertą Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rok 2019 oraz dowiedzieli się o sposobach skorzystania z dofinansowania do projektów B+R, poprzez udział spółek Grypy Energa w konkursie „Szybka ścieżka”. Na wsparcie projektów B+R w tym konkursie w 2019 roku NCBR przeznaczyło 2,25 mld zł.

Poznaj zasady

Każdy projekt, który poprawi poziom innowacyjności przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac badawczo-rozwojowych, spełniając kryteria konkursowe, ma szansę na uzyskanie dofinansowania. Wymagania ogólne dotyczące tematyki projektu zostały zapisane w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, które swym zakresem obejmują zarówno zagadnienia związane ze zrównoważoną energetyką i innowacyjnymi technologiami oraz procesami przemysłowymi, jak i z gospodarką o obiegu zamkniętym. Pozwala to na udział projektów o zróżnicowanej tematyce, co jest szczególnie istotne w zmieniających się warunkach rynkowych i technologicznych, w których czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej jest nieraz szybkość wdrożenia projektu, a dostęp do finansowania warunkuje „być albo nie być” całego przedsięwzięcia. Od 2019 roku firmy z branży energetycznej, posiadające swoje konkretne projekty, mogą zgłaszać wnioski, zarówno indywidualnie, jak i w konsorcjach z innymi przedsiębiorcami czy jednostkami naukowymi.

Zalety konkursów prowadzonych przez NCBR:

• większa szansa na uzyskanie dofinansowania

• brak ograniczeń zakresu tematycznego dla wnioskowanego projektu

• większa wartość kosztów kwalifikowanych (w porównaniu z realizowanymi wcześniej programami sektorowymi, takimi jak programy PBSE czy IUSER)

• szybsza informacja zwrotna do przedsiębiorcy o przyznaniu dofinansowania

• znacznie częstsze nabory połączone z oceną wniosków w odcięciach miesięcznych.

Nasze doświadczenie

„Szybka ścieżka” z pewnością może stać się dobrym narzędziem do realizacji celów Strategicznej Agendy Badawczej na lata 2019-2028, przyjętej przez Grupę Energa w 2018 roku.

Spółki Grupy Energa z sukcesem współpracują z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, pozyskując środki na realizację innowacyjnych projektów B+R. Przykładem może być  uzyskane w 2018 roku przez Energę-Operatora (lider konsorcjum) 2,8 mln zł wsparcia z programu sektorowego PBSE  na  realizację projektu „SORAL – System oceny stanu technicznego i ryzyka awarii linii kablowych SN, oparty o badania diagnostyczne wykonywane w trybie offline”.

Narodowe  Centrum Badań i Rozwoju, jako agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Od momentu powstania, czyli przez ponad dekadę, jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu NCBR przeznaczyło już 43 miliardy złotych na wsparcie prac badawczo-rozwojowych polskich przedsiębiorstw, uczelni oraz instytutów badawczych.