Aktualności

Powrót
18.07.2012

Innowacyjne labolatorium powstaje na Politechnice Gdańskiej

Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii powstaje na Politechnice Gdańskiej.

O projekcie

Projekt Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii – LINTE^2 (czyt. LINTE kwadrat) przewiduje uruchomienie na Politechnice Gdańskiej innowacyjnego laboratorium badawczo-rozwojowego o dużej skali i znaczącym oddziaływaniu zarówno na inne ośrodki naukowe, jak i na otoczenie gospodarcze.

Głównym zadaniem laboratorium oraz prowadzonych w nim badań będzie zaspokajanie zapotrzebowania przedsiębiorstw na innowacje technologiczne w zakresie nowoczesnej elektroenergetyki. Popyt na nie będzie gwałtownie wzrastał w związku z realizowanym przez Unię Europejską programem oszczędności energii, redukcji emisji CO2 oraz wspierania rozwoju energetyki odnawialnej i jądrowej.

Laboratorium LINTE^2 zapewni bezprecedensowe w skali kraju możliwości badawcze w zakresie elektroenergetyki, energoelektroniki i przyłączania nowoczesnych źródeł energii do sieci. Laboratorium będzie oferować proinnowacyjne usługi B+R, szkolenia, usługi doradcze i projektowe w obszarze elektroenergetyki odnawialnej oraz generacji rozproszonej, przyczyniając się do rozwoju tych dziedzin jako koła zamachowego nowoczesnej gospodarki.

Planowana infrastruktura badawcza będzie stanowić zaawansowane regionalne oraz ogólnopolskie centrum współpracy z przemysłem i upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w elektroenergetyce. Laboratorium LINTE^2 będzie też pełniło funkcję odległej stacji eksperymentalnej dostępnej poprzez Internet dla podmiotów gospodarczych i B+R z całego kraju.

Funkcjonowanie laboratorium pozwoli również na prowadzenie badań przygotowujących niezbędne otoczenie dla energetyki jądrowej. LINTE^2 umożliwi m.in. konfigurowanie odpowiednich instalacji szkoleniowych oraz emulację pracy bloków wytwórczych i testowanie ich współpracy z systemem elektroenergetycznym.

Laboratorium o planowanej powierzchni użytkowej ok. 2000 m2 zostanie zlokalizowane w specjalnie zaprojektowanym i zbudowanym do tego celu budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Koszty realizacji przedsięwzięcia szacowane są na ok. 43,8 mln zł, z czego 85% pochodzić ma z EFRR, a pozostałe 15% ze środków budżetu państwa przeznaczonych na naukę.

Źródło: www.ely.pg.gda.pl

Zapraszmy do zapoznania się z wywiadem z dr. hab. inż. Januszem Nieznańskim, kierownikiem projektu LINTE^2.