Aktualności

Powrót
12.06.2015

Komunikacja z inwestorem i nie tylko – zakończył się VII Kongresie Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG

10 – 11 czerwca w Ossie koło Rawy Mazowieckiej IR’owcy spółek giełdowych spotkali się na corocznym Kongresie organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Poruszano tematy takie jak: mierzenie efektywności działań relacji inwestorskich czy oczekiwania inwestorów. Duże zainteresowaniem uczestników wzbudziła kwestia zmian regulacyjnych w raportowaniu spółek - ich skutki oraz metody ułatwienia ich wdrożenia.

O nowych zasadach ładu korporacyjnego i jego zastosowanie w praktyce mówiła w swoim wystąpieniu Agnieszka Gontarek - Dyrektor Działu Rynku Kasowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie:

Głównym celem zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, które wejdą w życie z dniem 1.01.2016 r., jest opracowanie zbioru zasad jeszcze lepiej wspierających efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy i przejrzystą komunikację spółek giełdowych z otoczeniem rynkowym. Doprecyzowano treść niektórych zasad, zwiększono wymogi w zakresie zagadnień kluczowych z punktu widzenia corporate governance. Pojawiły się wreszie kwestie nieujęte w obecnie obowiązującym zbiorze. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże spółkom zależy na budowaniu swojej reputacji i utrzymywaniu dobrych relacji z inwestorami. Przejrzysta konstrukcja nowych DPSN i sformułowanie większości zasad w sposób pozwalający na elastyczność w ich wdrożeniu powinny sprzyjać jak najpełniejszej implementacji nowego „kodeksu dobrych praktyk” przez jak najszersze grono emitentów.

VII Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG

Mirosław Kachniewski zaprezentował dane finansowe w raportach bieżących – interpretacja i wdrażanie OSR 1 (Ogólny Standard Raportowania 1). Podkreślano także wagę Indywidualnego Standardu Raportowania 1:

W ciągu najbliższego roku zmieniony zostanie całkowicie system raportowania spółek. Z tego względu szczególnie istotne może okazać się opracowanie i przyjęcie przez spółki Indywidualnych Standardów Raportowania (dalej: ISR). W odróżnieniu od Ogólnych Standardów Raportowania, zawierających jedynie generalne założenia raportowania, ISR powinny stanowić zbiór procedur uwzględniających specyfikę danej spółki. Poparte wnikliwą analizą i prawidłowo opracowane w ramach ISR procedury mogą stać się pomocne z punktu widzenia wypełniania obowiązków informacyjnych zwłaszcza przez spółki debiutujące, jak i spółki, które na mocy nowych regulacji zostaną objęte analogicznymi obowiązkami jak spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym (NewConnect) – mówi dr Radosław L. Kwaśnicki, Radca prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy.

„Komunikacja spółki z WIG20 z inwestorami zagranicznymi” była tematem panelu, który poprowadzili Wojciech Iwaniuk (Prezes Zarządu, Inner Corp) i Joanna Pydo (Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Energa).

VII Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG

O tym, czego inwestorzy szukają w sieci mówił Dario Mezzaqui (Partner, International Markets, Message):

Celem poprawienia poziomu komunikacji finansowej w środowisku cyfrowym, managerowie IR muszą dokonać audytu ekosystemu, w którym działają, przede wszystkim z myślą o 4 obszarach: „digital first”, reputacja marki, czynnik ludzki, oraz integracja kanałów przekazu. „Digital first” to unikanie działania kopiuj/wklej z różnego rodzaju raportów i powielania we wszystkich kanałach takiej samej formy i zakresu treści na rzecz szerszego stosowania materiałów wideo i infografik. Dzięki bardziej bezpośredniemu, zwięzłemu i przejrzystemu językowi, oraz uwzględnieniu metod story-telling w przekazie i nawiązywaniu prawdziwego dwustronnego dialogu z inwestorami poprzez kanały społeczne, managerowie IR nie tylko tworzą bardziej atrakcyjny obraz spółki jako inwestycji, ale także mają wymierny wpływ na reputację marki.

Temat konsensusów PAP Biznes przedstawili Piotr Chabrowski (Główny Specjalista, PAP Biznes) i Piotr Rożek (Zastępca Redaktora Naczelnego, PAP Biznes).

PAP Biznes przygotowuje konsensusy wyników kwartalnych od ponad 10 lat. Obserwowaliśmy, jak ten produkt dynamicznie się rozwijał. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie sezon wyników bez odniesienia ich do oczekiwań analityków. Rozbieżności między konsensusem a wynikami decydują o zachowaniu kursów akcji. Znamy zalecenia KNF, by wyniki spółek nie zaskakiwały rynku, wiemy, że od połowy 2016, zgodnie z dyrektywami unijnymi, spółki będą musiały reagować, gdy konsensus zbyt mocno odbiegnie od przewidywań analityków. Dlatego poszerzyliśmy naszą bazę o prognozy wyników rocznych, mając nadzieję, że podobnie jak w przypadku konsensusów kwartalnych, staną się one standardem na polskim rynku kapitałowym – mówi Piotr Rożek z PAP Biznes.

Ostatni panel pierwszego dnia „Oczekiwania inwestorów a polityka komunikacji” poprowadził Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu SEG), a uczestnikami byli Ewa Bałdyga (Wiceprezes Zarządu, Martis Consulting), Tomasz Bardziłowski (Dyrektor Zarządzający, Dom Inwestycyjny INVESTORS), Piotr Biernacki, Maciej Danielewicz (Redaktor Naczelny Redakcji Ekonomicznej PAP Biznes), Dariusz Grębosz (Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, PKN Orlen), Renata Żukowska (Prezes Zarządu, Instytut Rynku Kapitałowego).

Jak co roku, po części merytorycznej, odbył się Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego z udziałem Roberta Korzeniowskiego, wielokrotnego mistrza olimpijskiego. Uczestnicy zebrali środki na praktyczną edukację młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie przedsiębiorczości w ramach programu „Zarządzanie firmą”, który jest realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Podczas Gali Wieczornej odbyła się ceremonia wręczenia statuetek laureatom Konkursu Złota Strona Emitenta VIII. Nagrodzono: Grupę Azoty S.A. (kategoria: spółki giełdowe należące do indeksu WIG30), NEUCA S.A. (kategoria: spółki giełdowe należące do indeksu WIG50), AMBRA S.A. (kategoria: spółki giełdowe notowane na GPW nienależące do indeksów WIG30 i WIG50), LUG S.A. (kategoria: spółki giełdowe notowane na rynku alternatywnym NewConnect) oraz GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. (kategoria: spółki zagraniczne notowane na GPW w tym na rynku NewConnect). Nagrodę Specjalną Ministra Skarbu Państwa za najlepszą komunikację z inwestorami indywidualnymi otrzymała Grupa Azoty S.A. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. otrzymała Nagrodę Specjalną GPW Media w zakresie prowadzenia RI przy wykorzystaniu nowoczesnych metod komunikacji internetowej. Natomiast Grupa Duon S.A. otrzymała Nagrodę Fundacji INTEGRACJA za prowadzenia relacji inwestorskich z uwzględnieniem potrzeb użytkowników z różnymi niepełnosprawnościami.

Gala VII Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG

Drugi dzień Kongresu wypełniły zajęcia praktyczne poświęcone zagadnieniom takim jak: IR dla praktyków, sposoby i narzędzia komunikacji z mediami, „My IR Digital Strategy: A practical approach”, ewolucja raportowania w Europie, baza konsensusów jako narzędzie do efektywnej komunikacji z rynkiem, relacje z inwestorami i pomiar efektywności działań komunikacyjnych”, raportowanie według nowych zasad.

Kongres zamknął panel poświęcony identyfikacji i raportowaniu niefinansowemu informacji cenotwórczych. O założeniach Ogólnych Standardów Raportowania 2 (OSR 2) opowiedzieli: Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu SEG), Robert Wąchała (Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Komisja Nadzoru Finansowego) i Dariusz Witkowski (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych).

Gospodarzem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partnerzy Instytucjonalni; Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research, Message oraz PAP Biznes jako Partnerzy Strategiczni; jako Partnerzy: Energa, Monit24.pl oraz RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy; Unicomp WZA jako Partner Technologiczny. Partnerem kolejnej edycji Charytatywnego Biegu Rynku Kapitałowego był PKN ORLEN. Ministerstwo Skarbu Państwa, Akcjonariat Obywatelski i Komisja Nadzoru Finansowego objęli przedsięwzięcie Patronatem Honorowym.

Więcej informacji jest dostępnych na www.seg.org.pl