Aktualności

Powrót
03.04.2017

Książka "Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły" niedługo na rynku

Książka "Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły" niedługo na rynku

Na początku kwietnia ukaże się książka pt. "Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły" autorstwa prof. Krystyny Wojewódzkiej-Król i dr hab. Ryszarda Rolbieckiego, pracowników Katedry Polityki Transportowej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W zgodniej ocenie recenzentów ta książka to ważny głos w dyskusji na temat wykorzystania potencjału gospodarczego dolnej Wisły.

Wydawcą książki jest Energa SA, która jako koncern energetyczny jest aktywnie zaangażowana w dyskusję nad przyszłością obszarów, których dotyczy opracowanie. W ocenie recenzującej książkę prof. Elżbiety Załogi "publikacja wyraża nowoczesne podejście do zadań i misji publikacji naukowej. Przesądza o tym wysoka wartość naukowa, poznawcza i aplikacyjna opracowania, a także charakteryzująca je jasność wywodu w przedmiocie badań o dużym stopniu złożoności. Powinna on zainteresować szczególnie interesariuszy potencjału dróg wodnych, zwłaszcza z obszaru transportu, energetyki, gospodarki wodnej, turystyki, rolnictwa i leśnictwa oraz rozwoju regionalnego”.

O historycznym znaczeniu Wisły dla gospodarki Polski napisano już wiele. Jej wpływowi na kluczowe obszary gospodarki poświęcone były dwa numery specjalne wydawanego przez Energa SA we współpracy z Politechniką Gdańską Kwartalnika Naukowe Energetyków Acta Energetica, opublikowane w 2013 roku. W numerze 2/15 Zeszyt 1. "Ogólna charakterystyka Wisły", przedstawiono aktualny stan Wisły i jej gospodarczego wykorzystania z uwzględnieniem walorów przyrodniczych. W numerze 3/16 Zeszyt 2. "Energetyka wodna w Polsce i Europie", zaprezentowano z kolei aktualny stan wykorzystania potencjału hydroenergetycznego Polski i opisano perspektywy jego rozwoju na tle innych państw UE. Teraz przyszła kolej na kompleksowe oszacowanie ekonomicznych i społecznych efektów, jakie może nieść ze sobą realizacja całego projektu Kaskady Dolnej Wisły.

Książka jest podzielona na cztery części poświęcone odpowiednio:

  • społeczno-ekonomicznym przesłankom zagospodarowania dolnej Wisły
  • analizie popytu na przewozy drogą wodną na dolnej Wiśle
  • oszacowaniu kosztów i korzyści kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły
  • próbie obliczenia wpływu Kaskady Dolnej Wisły na PKB Polski.

Społeczno-ekonomiczne_skutku_zagospodarowania_Dolnej_Wisły.png

Pobierz plik: Społeczno-ekonomiczne_Skutki_Zagospodarowania_Dolnej_Wisły.pdf [42480.27 kb] 

Książka autorstwa prof. Wojewódzkiej-Król i dr. Rolbieckiego powinna stanowić podstawę do dyskusji zmierzającej do podjęcia strategicznej decyzji o realizacji kompleksowych działań służących wykorzystaniu potencjału dolnej części największej polskiej rzeki. Wydawca zdecydował się na opublikowanie tej kompleksowej analizy także po angielsku. Dzięki temu z tym ważnym materiałem będą się mogli zapoznać zagraniczni interesariusze.