Aktualności

Powrót
03.03.2016

Kwartalnik "Acta Energetica" indeksowany w Directory of Open Access Journals

Kwartalnik "Acta Energetica" indeksowany w Directory of Open Access Journals

Kwartalnik „Acta Energetica” jest indeksowany w Directory of Open Access Journals (DOAJ), największej na świecie bazie bibliograficznej czasopism wydawanych w modelu otwartym. Pozytywna ewaluacja DOAJ jest potwierdzeniem, że kwartalnik jest wydawany zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi.

DOAJ logo

W Directory of Open Access Journals indeksowanych jest ponad 11 tysięcy wysokiej jakości, recenzowanych czasopism naukowych wydawanych w modelu Open Access oraz informacje na temat publikowanych w nich artykułów. Umieszczenie czasopisma w DOAJ wymaga pozytywnego przejścia ewaluacji, która obejmuje analizę jakości publikowanych treści, zasad wydawniczych oraz polityki otwartego dostępu do treści.

Dzięki obecności w DOAJ dla naukowców na całym świecie dostępne są takie informacje o artykułach publikowanych w Kwartalniku „Acta Energetica” jak tytuł, autorzy, abstrakt i bezpośredni odnośnik to strony artykułu w serwisie www.actaenergetica.org. Indeksowanie w bazie DOAJ to kolejny krok w podnoszeniu rozpoznawalności kwartalnika i budowaniu jego międzynarodowej pozycji.

„Ewaluacja przez DOAJ wymagała od nas jako wydawcy jednoznacznego wskazania, że wszystkie treści jakie publikujemy w Kwartalniku „Acta Energetica” są dostępne w modelu Open Access. To oznacza, że czytelnicy mogą w nieograniczony sposób korzystać z wiedzy, którą dostarczamy. Brak ograniczeń sprawia, że treści są łatwiej dostępne, a dzięki temu mogą być szerzej wykorzystywane" komentuje Rafał Hyrzyński, Zastępca Redaktora Naczelnego „Acta Energetica”.

„Dla naukowców bardzo istotną kwestią jest możliwie szeroka, międzynarodowa dostępność treści, które publikują. Obecność „Acta Energetica” w tak ważnej bazie jak DOAJ przyczynia się do tego i jest kolejnym argumentem przemawiającym za publikowaniem w naszym czasopiśmie. Warto przypomnieć, że wszystkie artykuły trafiające do redakcji podlegają obiektywnej recenzji, profesjonalnej redakcji oraz tłumaczeniu na język angielski. To, w połączeniu z wysokim poziomem merytorycznych artykułów i szerokim spektrum poruszanych tematów, sprawia, że Kwartalnik „Acta Energetica” urasta do pozycji ważnego medium wpływającym na kształt dyskusji o energetyce w Polsce” dodaje prof. Zbigniew Lubośny, Redaktor Naczelny kwartalnika.