Aktualności

Powrót
25.09.2018

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2018 już w październiku w Siedlcach

Europejskie Centrum Biznesu oraz Miasto Siedlce zapraszają do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018. Szczyt odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 r., w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Temat przewodni Szczytu brzmi: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. ENERGA S.A. jest sponsorem wydarzenia.

Już po raz czwarty Europejskie Centrum Biznesu zaprosiło czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy. W ramach tegorocznej edycji Szczytu tematem przewodnim będą filary polskiej gospodarki przyszłości, czyli branże, firmy i instytucje, które swoją działalnością i determinacją  przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. W ramach zaplanowanych debat prowadzone będą dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej, otoczenia makroekonomicznego, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego) jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Temat przewodni Szczytu: Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Prezydenta RP, Rząd i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję na wielu płaszczyznach. Na zakończenie pierwszego dnia obrad tradycyjnie odbędzie się uroczysta Gala podczas której zostaną wręczone Statuetki „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018”.

Szczegółowe informacje o Szczycie i jego programie można znaleźć na stronie http://osg2018.pl/.