Aktualności

Powrót
24.10.2014

Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka 2014 na Politechnice Gdańskiej

XVI edycja ODME odbędzie się 23-26 października br. Tematem przewodnim wydarzenia, nad którym Acta Energetica objął patronat medialny, będzie energetyka jądrowa.

Organizatorzy tegorocznej edycji ODME, Politechnika Gdańska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich o. Gdańsk, wybierając temat kierowali się możliwością poszerzenia horyzontów młodych ludzi, chcąc jednocześnie poruszyć najważniejsze zagadnienia związane z tematem, takie jak:

  • bezpieczeństwo w energetyce jądrowej w Polsce i na świecie
  • problem składowania odpadów radioaktywnych
  • bilans ekonomiczny i ekologiczny związany z budową i eksploatacją jednostki jądrowej.

Prezentacja ww. zagadnień odbywać się będzie w formie wykładów i paneli dyskusyjnych, prowadzonych przez wybitnych przedstawicieli środowisk naukowych oraz firm przodujących w dziedzinie energetyki jądrowej.

Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka (ODME) są inicjatywą bardzo dobrze znaną w środowisku studentów uczelni technicznych oraz pracowników branży szeroko pojętej energetyki i elektrotechniki. Wydarzenie od kilku lat ma charakter międzynarodowym – biorą w nim udział goście między innymi z Niemiec, Austrii, Czech, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Celem ODME jest propagowanie wśród młodych elektryków bogatej, 90- letniej tradycji SEP i zachęcenie ich do aktywnej działalności w stowarzyszeniach i organizacjach skupiających elektryków. Organizatorom zależy również na integracji środowisk studenckich z Polski oraz z zagranicy. Kolejnym, ważnym celem jest poszerzanie specjalistycznej wiedzy uczestników z zakresu energetyki i elektroniki oraz dyskusja na tematy związane z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce i w Europie.

Więcej na temat wydarzenia na: http://www.odme.sep.gda.