Aktualności

Powrót
29.06.2020

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2020

W daniach 2-3 lipca odbędzie się VIII edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2020. Tematem przewodnim spotkania będzie: Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki.

Intencją organizatorów OSE Gdańsk 2020 jest ponowne zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE. Rozwój i innowacyjność jako niekwestionowane elementy budowy przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu energetycznego, chemicznego i infrastruktury nadal będą towarzyszyć przewidzianym debatom.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad tradycyjnie odbędzie się uroczysta gala, podczas której już po raz piąty zostaną wręczone Statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki 2020”.

Podczas najbliższej edycji szczytu uczestnicy odniosą się między innymi do reorganizacji polskiego rynku energii jako konsekwencji polityki surowcowej Państwa. Rewitalizacja narodowego potencjału gospodarczego jest priorytetem polityki rządu oraz poszczególnych resortów, a tym samym tematem zapewniającym niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję. Uniezależnienie gospodarcze i energetyczne, pewność zaopatrzenia w surowce, stabilność relacji międzynarodowych to tematy przewodnie, które zostaną poruszone w poszczególnych panelach.

Energa jest Partnerem tego wydarzenia.