Aktualności

Powrót
03.11.2014

Polacy z prestiżową międzynarodową nagrodą. Za regulację energetyki

Dr hab. Mariusz Swora z Wydziału Prawa i Administracji UJ, członek Rady Naukowej kwartalnika Acta Energetica, oraz dr hab. inż. Jacek Kamiński, profesor nadzwyczajny z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN otrzymali prestiżową nagrodę naukową ERRA Regulatory Research Award w międzynarodowym konkursie na pracę badawczą z dziedziny regulacji energetyki. Ich studium prawno-ekonomiczne poświęcone płynności i transparentności hurtowego rynku energii elektrycznej, uzyskało najwyższe noty w procedurze konkursowej od dziesięciu międzynarodowych ekspertów (praktyków i naukowców) z zakresu regulacji i rynku energii elektrycznej z USA i Europy. Nagrodę 27 października 2014 r. podczas uroczystej gali w Baku w Azerbejdżanie odebrał Mariusz Swora.

W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu nagrody podkreślono, że praca polskich naukowców przedstawia interdyscyplinarne podejście, obejmujące regulację, prawo ochrony konkurencji i ekonomię, uwypuklając kluczową rolę regulatorów sektora paliwowo-energetycznego w zapewnieniu transparentności i konkurencyjności rynków energii, przy ograniczeniu potencjalnych manipulacji rynkowych przez wytwórców zasiedziałych lub posiadających dominującą pozycję na rynku. Pracę Swory i Kamińskiego określono jako zbiór istotnych doświadczeń w zakresie procesu reform mających na celu budowę konkurencyjnego rynku energii. Podkreślono też wysokie walory praktyczne, dzięki którym istnieje możliwość adaptacji polskich doświadczeń przez regulatorów z innych państw.

ERRA Regulatory Research Award jest przyznawana przez organizację regulatorów skupiającą 36 państw z Ameryki, Azji, Afryki i Europy, założoną w 1991 roku na bazie forów organizowanych przez US National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC) i US Agency for International Development (USAID).

Nagroda ma się przyczyniać do rozwoju badań sektora paliwowo-energetycznego i analiz regulacyjnych oraz do poprawy praktyk regulacyjnych wśród regulatorów energii. Ma też zachęcać, nagradzać i rozwijać wspólne badania wśród nauczycieli akademickich, naukowców i praktykujących regulatorów oraz personel urzędów regulacyjnych, jak również zachęcać do badań interdyscyplinarnych ekspertów w zakresie prawa, finansów, technologii, rachunkowości. ERRA co roku przyznaje jedną nagrodę tego typu – w tym roku przypadła naukowcom z Polski.

Nagrodzoną pracę dr. Swory i prof. Kamińskiego można pobrać z tej strony.

Więcej informacji na temat nagrody można znaleźć na stronie:

http://www.erranet.org/news/2014/10/28/ERRA_Regulatory_Research_Award_2014_

Winner