Aktualności

Powrót
20.08.2018

Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO już za miesiąc w Bielsku-Białej

W dniach 20-21 września w Bielsku-Białej i na terenie Elektrowni Wodnej Porąbka-Żar odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych energetyce wodnej w Europie Środkowej - RENEXPO. Tradycyjnie będzie to doskonała okazja do dyskusji o najważniejszych wyzwaniach jakie stoją przed rozwojem polskiej energetyki wodnej w europejskim kontekście.

Od początku tej dekady doroczne konferencje hydroenergetyczne RENEXPO Poland stanowią platformę dyskusji nad wyzwaniami, przed którymi staje energetyka wodna w Polsce i w innych krajach Europy w świetle zmian w otoczeniu prawno-administracyjnym, a także możliwości wynikających z potencjału hydroenergetycznego, stanu techniki oraz uwarunkowań ekonomicznych i środowiskowych. Zebrania te służą wymianie opinii i informacji na temat perspektyw i obserwowanych trendów rozwojowych sektora, doświadczeń z budowy i eksploatacji elektrowni wodnych, a także nowych rozwiązań technicznych i wyników prac badawczorozwojowych. Uczestniczą w nich przedstawiciele szeroko rozumianego sektora energetyki wodnej, uczelni i instytutów badawczych, władz państwowych i samorządowych, a także organizacji pozarządowych. Konferencje adresowane są głównie, lecz niewyłącznie, do przedstawicieli regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej. Dzięki zaangażowaniu Działu Handlowego Ambasady Norweskiej w naszych zebraniach uczestniczą często przedstawiciele firm i instytucji norweskich. Obrady toczą się w języku polskim oraz angielskim.

Tegoroczna konferencja odbywa się w XXX-lecie powołania do życia Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych – jednego ze współorganizatorów wydarzenia. Po raz pierwszy obrady będą się toczyć poza Warszawą. Miejscem spotkania będzie hotel Ibis Styles w Bielsku-Białej, co pozwoli połączyć konferencję z wizytą studyjną w Elektrowni Wodnej Porąbka-Żar. Podobnie, jak w latach ubiegłych, w pakiecie konferencyjnym uczestnicy otrzymają roczną prenumeratę elektroniczną Energetyki Wodnej¸ dostęp do wersji elektronicznych prezentacji konferencyjnych oraz materiały drukowane z obszernymi streszczeniami referatów (do 2 stron druku czcionką Times Roman 10 pt). Książki streszczeń zostaną wydane i opatrzone numerem ISBN przez Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.

Redakcja Kwartalnika Naukowego od kilku lat współpracuje z organizatorami konferencji. Owocem tej współpracy jest możliwość publikacji artykułów zgłoszonych na konferencję na łamach Kwartalnika.