Aktualności

Powrót
29.01.2014

Prof. Tadeusz Kaczorek, członek Rady Naukowej Acta Energetica, Doktorem Honoris Causa Politechniki Śląskiej

Prof. Tadeusz Kaczorek, wybitny uczony z zakresu automatyki i robotyki, członek Rady Naukowej Acta Energetica, otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej w uznaniu jego wkładu w teorię sterowania i organizację nauki polskiej oraz kształcenie i promowanie kadry naukowej. Zaszczytny tytuł nadany przez Politechnikę Śląską jest już dziesiątym doktoratem honoris causa przyznanym prof. Tadeuszowi Kaczorkowi.

Prof. Kaczorek, dziekani, promotor i rektor

Uroczystość nadania godności odbyła się 20 stycznia 2014 r. Laudację ku czci profesora wygłosił promotor przewodu doktorskiego prof. Jerzy Klamka z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Zgodnie z tradycją nowy Doktor Honoris Causa Politechniki Śląskiej wygłosił wykład okolicznościowy – poruszył temat bardzo mu bliski, którym zajmuje się od wielu lat, dotyczący należytego wykorzystywania talentu Polaków. Wykład pt. „Kilka uwag na temat modelu kariery akademickiej i kształcenia wybitnie zdolnych” profesor zakończył apelem do środowiska akademickiego oraz polityków: – Apeluję o zrobienie wszystkiego, aby kariera akademicka stała się atrakcyjna, aby do szkolnictwa wyższego i nauki trafiali ludzie zdolni, obdarzeni pasja badawczą i przekazywaniem wiedzy i aby swoim przykładem zachęcali innych do pójścia ich śladami. Jestem głęboko przekonany, że Polacy są ludźmi zdolnymi, a nawet wybitnie utalentowanymi. Zróbmy więc wszystko, abyśmy nie spotkali się z zarzutem, że marnujemy talenty. Pamiętajmy, talent to bogactwo narodowe Polski.

Podczas uroczystości życzenia i gratulacje nowemu Doktorowi Honoris Causa Politechniki Śląskiej złożyli przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów prof. Antoni Tajduś z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Marek Chmielewski, który odczytał list gratulacyjny nieobecnego na uroczystości prezesa PAN-u prof. Michała Kleibera. Na ręce prof. Tadeusza Kaczorka listy gratulacyjne przekazali również: minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, rektorzy polskich uczelni technicznych, przewodniczący Komitetu Automatyki i Robotyki PAN prof. Krzysztof Malinowski, honorowy przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN prof. Kazimierz Zakrzewski oraz wielu innych.

Prof. Tadeusz Kaczorek ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w 1956 r. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1962 r., natomiast doktora habilitowanego w 1964 r. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nadano mu w 1971 r., zaś zwyczajnego w 1974 r. Działalność naukowa prof. Tadeusza Kaczorka koncentruje się wokół zagadnień automatyki i elektroniki, zwłaszcza teorii sterowania, teorii układów dynamicznych oraz analizy i syntezy wielowymiarowych układów dynamicznych. Jest on autorytetem na skalę międzynarodową, a także twórcą uznanej na świecie szkoły naukowej w zakresie teorii sterowania. Profesor jest również pionierem badań w dziedzinie dodatnich układów dynamicznych jedno- oraz dwuwymiarowych.