Aktualności

Powrót
28.06.2018

W Łodzi trwa European Conference on European Energy Markets

W dnia 27-29 czerwca 2018 odbywa się w Łodzi największa międzynarodowa konferencja dotycząca rynków energii i rozwoju sektora energetycznego – „15th International Conference on the European Energy Market” (EEM) - organizowana przez Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Politechnikę Łódzką oraz European Energy Institute. EEM jest konferencją odbywającą się co roku w jednym z europejskich miast.

Celem konferencji jest przedstawianie najnowszych trendów i dokonań naukowych w energetyce, prezentowanych w ramach ponad 200 referatów naukowych oraz sześciu eksperckich prezentacji (Key-note) oraz tworzenie platformy wymiany informacji o obecnych i przyszłych wyzwaniach stojących przez energetyką oraz sposobach ich rozwiązywania.

Dodatkowo, z okazji tegorocznej edycji konferencji EEM została przygotowana kompleksowa publikacja: „HANDBOOK: Energy Systems and Markets”. Wystąpienia ekspertów oraz HANDBOOK będą dostępne na stronach internetowej konferencji www.eem18.eu.

Mecenasem międzynarodowej konferencji naukowej „The 15th International Conference on the European Energy Market” jest Grupa ENERGA wspierająca konferencję w ramach strategii CSR Grupy ENERGA.

Sponsorami tegorocznej konferencji są ABB oraz Veolia, a partnerem - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.