Aktualności

Powrót
20.12.2016

XVIII konferencja Aktualne Problemy w Elektroenergetyce na początku czerwca w Jastrzębiej Górze

XVIII konferencja Aktualne Problemy w Elektroenergetyce na początku czerwca w Jastrzębiej Górze

W dniach 7-9 czerwca 2017 hotel Astor w Jastrzębiej Górze będzie gościł uczestników XVIII edycji jednej z najważniejszych konferencji naukowych poświęconych elektroenergetyce w Polsce - APE'17. Podobnie, jak w latach ubiegłych, naukowcy i specjaliści z Polski i Europy będą dyskutowali o najważniejszych wyzwaniach stojących przez współczesną elektroenergetyką.

Początki konferencji APE sięgają lat 70-tych XX wieku. Wówczas jej organizatorem była Politechnika Śląska, a inicjatorem prof. Antoni Bogucki. Od 1995 roku organizację wydarzenia przejęła Politechnika Gdańska. Od tego czasu co dwa lata polscy i europejscy eksperci zajmujący się na co dzień elektroenergetyką spotykają się nad Bałtykiem, aby dyskutować o rozwoju tej ważnej dla gospodarki dziedziny.

Wzorem lat ubiegłych obrady konferencji będą się odbywały w sekcjach i podsekcjach tematycznych zgodnie z założonym porządkiem obrad. Wśród preferowanych tematów APE'17 są m.in.:

  1. Współpraca operatorów elektroenergetycznych systemów przesyłowych w ramach ENTSO-E. 
  2. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w różnych horyzontach czasowych od sekundowych do wieloletnich. 
  3. Sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego. 
  4. Aspekty techniczne wprowadzania nowych technologii do systemu elektroenergetycznego. Technologie „smart grid”.
  5. Przyszłość nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i na świecie - elektrownie jądrowe, gazowe, czyste technologie węglowe.
  6. Generacja rozproszona i odnawialne źródła energii - ich wpływ na system elektroenergetyczny. 
  7. Funkcjonowanie rynków energii elektrycznej i usług systemowych w różnych uwarunkowaniach technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych.
  8. Wpływ struktury własnościowej na pracę i rozwój systemów elektroenergetycznych. 
  9. Modele gospodarki niskowęglowej, optymalizacja „miksu energetycznego”.

Streszczenia referatów przyjmowane są do 23. grudnia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie konferencji http://eia.pg.edu.pl/ape/.

Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku dwóch poprzednich edycji konferencji APE, Kwartalnik Energetyków "Acta Energetica" jest patronem medialnym wydarzenia. Wybrane referaty zaprezentowane na konferencji zostaną opublikowane w nadchodzących numerach "Acta Energetica".