Indeksowanie

INDEKSOWANIE

Treści publikowane w Kwartalniku są indeksowane w:

Kwartalnik Naukowy Energetyków "Acta Energetica" znajduje się w części B wykazu czasopism punktowanych opublikowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację w Kwartalniku przyznawanych jest 7 punktów.