Indeksowanie

INDEKSOWANIE

Treści publikowane w Kwartalniku są indeksowane w:

Kwartalnik Naukowy Energetyków Acta Energetica znajduje się w części B wykazu czasopism punktowanych opublikowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację w Kwartalniku przyznawanych jest 7 punktów.