Konferencje

Powrót
14.10.2015

6. Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland pod patronatem Acta Energetica

6. Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland pod patronatem Acta Energetica

Targi RENEXPO® (Renewable ENergy EXPOsition) Poland są jednym z największych i najważniejszych wydarzeń dotyczących energii odnawialnej organizowanych w Polsce. W ramach wydarzenia tworzona jest także platforma energetyczna łącząca podmioty z całego kraju. W ich trakcie odbędzie się kolejna edycja Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej.

Wydarzenie staje się tradycją. Zarówno targi, jak i konferencje pokazują, że  generowanie, dostawa i użytkowanie energii przyszłości może być proste i ekologiczne. W 2016 roku targi i konferencja odbędą się w dniach 19-21 października.

W 2015 roku Targi gościły 113 wystawców (w tym 30% międzynarodowych), ponad 3800 odwiedzających i ponad 900 uczestników konferencji.

Celem organizatorów jest dostarczenie wartościowego “know how” i możliwości budowania sieci kontaktów.

Od 2011 roku RENEXPO® Poland tworzy w Warszawie punkt spotkań dla kluczowych osób i ekspertów w celu transferu wiedzy w obrębie sektora energetycznego. Wydarzenie to skupia uwagę na głównych źródłach energii odnawialnej w kraju: fotowoltaice, biogazie, energii wodnej, pompach ciepła i biomasie. Jest to nie tylko miejsce spotkań dla firm prezentujących bieżące nowości energetyczne, ale także miejscem, w którym omawiane są problemy, z jakimi boryka się branża i prognozowany jest rozwój energii jutra.

Równolegle do targów odbywają się specjalistyczne konferencje, w trakcie których krajowe i międzynarodowe organy publiczne, stowarzyszenia, naukowcy i firmy prezentują tendencje, wyniki badań, technologie i innowacje w swoich dziedzinach.

W tym roku wydarzenia merytoryczne będą poświęcone m.in. hydroenergetyce, społecznym aspektom OZE, budownictwu energooszczędnemu i fotowoltaice.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje kwartalnik "Acta Energetica".

Szczegółowe informacje na temat programu wydarzenia i warunków uczestnictwa można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia.