Konferencje

Powrót
03.11.2014

ENERGETYKA 2014 – aktualnie, z wizją oraz z jubileuszem w tle

O VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGETYKA 2014 i jubileuszu 60-lecia Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej rozmawiamy z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji prof. dr. hab. inż. Kazimierzem Wójsem oraz Dziekanem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego prof. dr. hab. inż. Zbigniewem Gnutkiem.

Jakie tematy będą dominować podczas tegorocznej edycji konferencji?

Uczestnicy konferencji mogą spodziewać się na pewno dwóch rzeczy – szerokiego spektrum tematów i tego, ze wszystkie poruszane podczas tegorocznej konferencji kwestie są aktualne i nawiązują do obecnych i przyszłych wyzwań energetyki. Wiodącymi tematami będą: poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej elektrowni węglowych oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii – takich jak biomasa, fotowoltaika, energetyka wodna, wiatrowa oraz energetyka jądrowa – w wytwarzaniu energii elektrycznej. Nie zabraknie też dyskusji na temat kierunków rozwoju energetyki. Dyskutować będziemy zarówno w panelach, jak i w mniejszych sekcjach tematycznych, na przykład o modelowaniu matematycznym w energetyce, oddziaływaniu energetyki na środowisko, eksploatacji i rewitalizacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz ich optymalizacji, a także o automatyzacji i diagnostyce procesów i systemów energetycznych. Ponieważ pierwszy dzień konferencji łączy się z obchodami 60-lecia Wydziału Mechaniczno-Energetycznego naszej uczelni, nie może też zabraknąć tematów związanych z rolą kadr i ich kształcenia dla rozwoju energetyki.

W jakim gronie odbywać się będą dyskusje i prezentacje referatów?

Do dyskusji zaprosiliśmy zarówno grono profesorskie i pracowników naukowych, jak i ekspertów i przedstawicieli kadry zarządzającej koncernów energetycznych. Swój udział potwierdzili też przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Konferencje, takie jak nasza, są doskonałą okazją do bezpośrednich spotkań, wymiany poglądów i pomysłów. Często podczas takich wydarzeń rodzą się nowe inicjatywy, wspólne projekty czy programy badawcze. Tak było na przykład w przypadku Programu Strategicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”, do realizacji którego zawiązano ogromne konsorcjum złożone z uczelni wyższych, w tym Politechnik: Śląskiej, Wrocławskiej, Warszawskiej, Krakowskiej, AGH; instytutów badawczych, między innymi Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu oraz Instytutu Maszyn Przepływowych w Gdańsku oraz partnera przemysłowego – Tauron Polska Energia S.A. Nawiązywana w ten sposób współpraca przynosi obustronne korzyści i znacząco przyczynia się do rozwoju polskiej nauki i przemysłu.

Czy konferencja ENERGETYKA 2014 to również dobre miejsce dla młodych naukowców? Czy – mówiąc językiem biznesu – promujecie młodych, zdolnych?

Zdecydowanie tak. Świadczy o tym choćby liczba przesłanych na konferencję artykułów, których współautorzy w zdecydowanej większości to młodzi ludzie nauki. W tym roku zaakceptowano do opublikowania 117 artykułów, które dokładnie wpisują się w poruszaną podczas konferencji tematykę.

Wspomnieliśmy już o tym, że tegorocznej konferencji towarzyszą obchody 60-lecia Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. To doskonała okazja, by wracać do jego historii i osiągnięć, ale także do tego, by patrzeć w przyszłość. Jakie wyzwania stoją przed Wydziałem? Jakie główne cele sobie stawia?

Najpierw teraźniejszość. Obecnie Wydział Mechaniczno-Energetyczny zatrudnia blisko 100 nauczycieli akademickich, w tym 20 tzw. samodzielnych, którzy uczą ponad 2000 studentów na kierunkach Energetyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn. Studia te odbywają się na poziomie inżynierskim (I stopień studiów) i magisterskim (II stopień studiów) oraz w sposób stacjonarny i niestacjonarny. Prowadzimy też studia doktoranckie. W roku akademickim 2014/2015 rozpoczęło na nich naukę 17 doktorantów, którzy będą poszerzać swoją wiedzę w zakresie energetyki oraz budowy i eksploatacji maszyn, stając się w przyszłości specjalistami w tych dziedzinach. Imponujący też jest zakres zrealizowanych na naszym wydziale w ostatnich latach oraz wykonywanych obecnie badań naukowych. Prowadzone granty obejmują szeroko rozumianą tematykę energetyczną, lotniczą, kriogeniczną i wiele inne. Realizowane są zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym (Programy Ramowe, Fundusze Specjalne UE itp.). Realizujemy również badania na zlecenie firm i jednostek samorządu terytorialnego. Mamy podpisane umowy dwustronne z wieloma zagranicznymi uniwersytetami i instytucjami, na przykład CERN w Genewie, ITER, AREVA.

A przyszłość?

Po pierwsze, naszym zadaniem jest zabiegać, by kolejne pokolenia profesorów trafnie odczytywały potrzeby krajowego, i nie tylko, rynku pracy dla specjalistów w zakresie pozyskiwania i użytkowania różnych form energii. Rynek ten prawdopodobnie będzie bardziej zróżnicowany co do rodzaju odbiorców i form użytkowanej energii, w tym ze źródeł odnawialnych. Będzie też obejmował bardziej wysublimowane techniki i technologie konwersji energii z dużym naciskiem na energetykę personalną, co zaowocuje rozwojem energetycznym nanomaszyn. Już teraz powinniśmy planować badania w tym zakresie i przygotowywać kadrę. Po drugie, wydział powinien zabiegać o młodzież o wybitnych zdolnościach z zakresu nauk ścisłych. Należy otworzyć się bardziej na studentów z zagranicy. Wymuszać to będzie stworzenie im warunków do studiowania w językach światowych, studiowania interdyscyplinarnego, a także tworzenie okoliczności do inicjowania i rozwijania fermentu intelektualnego podczas edukacji. Po trzecie, wyzwaniem będzie wykreowanie systemu przekładni intelektualnych i innowacyjnych pomiędzy czołowymi centrami przemysłowymi działającymi w energetyce a uczelnią, w szczególności zaś z naszym wydziałem. To zaś powinno inspirować biznes do korzystania z innowacyjnych wyników badań w użytkowaniu energii oraz stanowić źródło pomyślności finansowej Wydziału. Po czwarte, obyśmy mieli szczęście, by trzy pierwsze pragnienia się spełniły!

I tego Panu i wszystkim pracownikom i studentom Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej życzymy.

Dziękujemy za rozmowę.