Konferencje

Powrót
13.06.2014

ENERGETYKA 2014 – konferencja pod patronatem „Acta Energetica

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej zaprasza na VIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną ENERGETYKA 2014, która odbędzie się 5-7 listopada br. Konferencja połączona jest z uroczystymi obchodami 60-lecia Wydziału.

Osiągnięcia i poglądy na temat współczesnej i przyszłej energetyki zaprezentują specjaliści branży energetycznej: pracownicy naukowi wyższych uczelni i placówek naukowo-badawczych, a także przedstawiciele sektora gospodarczego z kraju i zagranicy.

– Wiodącym tematem konferencji będzie poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej elektrowni węglowych oraz zwiększenie udziału w wytwarzaniu energii elektrycznej odnawialnych źródeł energii, takich jak biomasa, fotowoltaika, energetyka wodna, wiatrowa oraz energetyka jądrowa – mówi prof. dr hab. inż. Kazimierz Wójs, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość nawiązania cennych kontaktów i wymiany poglądów na temat kierunków i nowych technologii energetycznych uwzględniających zalecenia UE dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, modelowania matematycznego procesów i systemów oraz innych problemów energetyki zawodowej.

Organizatorzy zadbali o bogaty program wydarzenia. Uczestnikom konferencji proponują udział w dyskusjach panelowych, sesjach tematycznych, wystawach, prezentacjach promocyjnych oraz licznych imprezach towarzyszących.

Podczas konferencji zostaną ogłoszone wyniki konkursu liderów rozwoju energetyki o statuetkę  „BIAŁY WĘGIEL" oraz „APOLLO".

Współorganizatorami wydarzenia są PGE Polska Grupa Energetyczna S.A, Tauron Wytwarzanie S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A.

„Acta Energetica” objął konferencję patronatem medialnym.

Szczegółowe informacje, na temat m.in. programu i rejestracji, można znaleźć na:

http://www.energetyka2014.pwr.wroc.pl/