Konferencje

Powrót
26.06.2013

Energetyka odnawialna najpopularniejszym tematem konferencji APE'13

Logo konferencji APE

W dniach 12-14 czerwca 2013 r w Juracie odbyła się XVI konferencja „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce”. Myślą przewodnią tej cyklicznej konferencji była integracja środowisk naukowych i zawodowych polskiej elektroenergetyki. Na konferencji spotkali się przedstawiciele uniwersytetów i uczelni technicznych oraz kadra menadżerska i techniczna koncernów energetycznych zajmujących się szeroko rozumianą tematyką systemów energetycznych i elektroenergetycznych. Uczestnicy Konferencji poprzez dyskusje i spotkania prezentowali swoje poglądy na zmieniający się obraz polskiej elektroenergetyki, wymieniali się doświadczeniami i podejmowali dyskusję na tematy związane z wytwarzaniem, przesyłaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

Na konferencji APE’13 zaprezentowano 76 referatów, podzielonych na cztery sekcje tematyczne:

  • Systemy elektroenergetyczne
  • Automatyka i sterowanie
  • Problemy rozwoju elektroenergetyki
  • Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne

Największym zainteresowaniem słuchaczy cieszyła się tematyka energetyki odnawialnej. Prezentowane referaty dotyczące źródeł generacji rozproszonej i ich współpracy z siecią elektroenergetyczną budziły żywą dyskusję wśród uczestników prezentacji.

Za najlepszy referat prezentowany na tegorocznej Konferencji uznano pracę przygotowaną przez autorów Piotra Kacejko, Michała Wydrę, Roberta Jędrychowskiego pt. "Optymalne sterowanie grupą farm wiatrowych w oparciu o system WINDEX i zewnętrzne moduły obliczeniowe".

Referaty prezentowane na Konferencji zostaną publikowane na łamach kolejnych numerów Kwartalnika Naukowego Energetyków "Acta Energetica". Poniżej zamieszczamy wydanie konferencyjne, pozwalające szerszemu gronu odbiorców na zapoznanie się z tematami poruszanymi podczas konferencji.

Systemy_elektroenergetyczneSystemy elektroenergetyczneAutomatyka_i_sterowanieAutomatyka i sterowanie

Problemy_rozwoju_elektroenergetykiProblemy rozwoju elektroenergetykiEnergetyka_odnawialnaEnergetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne