Konferencje

Powrót
06.11.2019

IV Ogólnopolskie Sympozjum Energia pod patronatem Acta Energetica

IV Ogólnopolskie Sympozjum Energia pod patronatem Acta Energetica

Celem Ogólnopolskiego Sympozjum Energia jest rzetelna naukowa dyskusja i wymiana wiedzy pomiędzy ekspertami, która pozwoli na kompleksowe podejście do tematu energetyki. Podczas wydarzenia zostaną poruszone zagadnienia dotyczące zarówno konwencjonalnych, jak i alternatywnych źródeł pozwalających na pozyskanie wszystkich rodzajów energii. Przedmiotem uwagi będą wszelkiego rodzaju paliwa (opałowe, napędowe, jądrowe, alternatywne, biomasa) oraz źródła odnawialne, jak energia geotermiczna, słoneczna, wiatru czy energia wód. Będziemy dyskutować na temat magazynowania i transportowania energii, utylizacji odpadów oraz bezpieczeństwa energetycznego. Sympozjum realizowane jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Ogólnopolskie Sympozjum Energia „Energetyka na skalę XXI wieku – współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej”, które odbędzie się 29 listopada 2019 r. w Lublinie, to wydarzenie kierowane do wszystkich osób zawodowo związanych z energetyką, zwłaszcza pracowników naukowych, doktorantów, studentów, pracowników działów badawczo-wdrożeniowych, a także managerów i koordynatorów projektów energetycznych oraz pasjonatów.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się w dwóch turach: I tura do do 7 listopada 2019 r., a II do 13 listopada 2019 r.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął Kwartalnik Naukowy Energetyków Acta Energetica.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.sympozjum-energia.pl/