Konferencje

Powrót
10.12.2019

IV Ogólnopolskie Sympozjum Energia za nami

IV Ogólnopolskie Sympozjum Energia za nami

29 listopada 2019 roku w ECOTECH-COMPLEX UMCS w Lublinie odbyło się IV Ogólnopolskie Sympozjum Energia „Energetyka na skalę XXI wieku – współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 25 osób reprezentujących 12 jednostek naukowych w Polsce. W konferencji uczestniczyli też przedstawiciele firm. 

Konferencję otworzył wykład plenarny prof. dr. hab. Artura Pawłowskiego (Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska) pt. „Energetyka zrównoważona – szansa czy mit?”. Drugim gościem honorowym konferencji był dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn (Instytut Energetyki, Instytut Badawczy w Warszawie), który wygłosił wykład zatytułowany „Polityka energetyczna Polski: wyzwania i zagrożenia”.

Kolejni prelegenci zaprezentowali tematy z zakresu m.in.: przetwarzania energii, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa energetycznego. Podczas konferencji odbyła się również sesja posterowa.

Kwartalnik Naukowy Energetyków Acta Energetica objął wydarzenie patronatem medialnym.