Konferencje

Powrót
04.02.2015

Konferencja APE'15 - rejestracja uczestników rozpoczęta

Od 19 stycznia można zgłaszać się do udziału w XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Aktualne Problemy w Elektroenergetyce. Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 17-19 czerwca w Jastrzębiej Górze. Wzorem lat ubiegłych celem konferencji jest prezentacja aktualnych problemów elektroenergetyki oraz kreowanie jej perspektyw rozwojowych. Prezentowane i dyskutowane będą zagadnienia: techniczne, bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski oraz zmiany struktur i integracji systemów. Kwartalnik Acta Energetica objął konferencję patronatem medialnym.

Aktualne Problemy w Elektroenergetyce

Konferencja będzie doskonałą okazją do dyskusji o wyzwaniach, jakie stoją przed polską elektroenergetyką. Na posiedzeniach plenarnych podstawą do dyskusji będą prezentowane na nich referaty. W poszczególnych sekcjach, podsekcjach i grupach problemowych będą omawiane konkretne zagadnienia związane z elektroenergetyką. Uczestnicy dostaną także możliwość uczestnictwa w sesji posterowej.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie http://eia.pg.edu.pl/ape. Formularz umożliwiający zarejestrowanie na konfernecję znajduje się pod tym adresem http://eia.pg.edu.pl/ape/zgloszenie-uczestnictwa.