Konferencje

Powrót
02.04.2013

Konferencja "Magazyny energii" pod patronatem Acta Energetica

17 i 18 kwietnia w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się konferencja "Magazyny energii - niezbędny element wdrażania inteligentnych sieci", organizowana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Kwartalnik Naukowy Energetyków "Acta Energetica" objął wydarzenie patronatem medialnym.

W trakcie konferencji poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in.:

  • aktualnych regulacji prawnych oraz koniecznych zmian w dążeniu do wdrożenia magazynów energii,
  • aktualnych i projektowanych rozwiązań technicznych magazynów energii,
  • mechanizmów wsparcia rozwoju magazynów energii,
  • lokalizacji oraz zarządzania energią w sieciach z magazynami energii,
  • prowadzenia ruchu, bilansowania sieci oraz usług systemowych w sieciach elektroenergetycznych z magazynami energii.

Ważnym elementem programu konferencji jest odbywający się pierwszego dnia konferencji panel dyskusyjny poświęcony tematyce magazynów energii z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Regulacji Energetyki, środowisk naukowych, OSD i OSP.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji. Zgłoszenia udziału w konferencji są przyjmowane do 5 kwietnia. Do zgłoszenia należy wykorzystać formularz zgłoszenia.