Konferencje

Powrót
27.05.2019

Konferencja Naukowa APE 2019

Politechnika Gdańska zaprasza na kolejną edycję Konferencji Naukowej Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, która w tym roku odbędzie się w dniach 12-14 czerwca w Jastrzębiej Górze. Grupa Energa jest Sponsorem Strategicznym tego wydarzenia, a Acta Energetica objęły je patronatem medialnym.

APE powstaje przy współpracy wielu instytucji naukowych oraz firm. Celem konferencji jest prezentacja aktualnych problemów elektroenergetyki, kreowanie jej perspektyw rozwojowych oraz umożliwienie nawiązania współpracy środowiska naukowego i przemysłu, czego efektem są wspólne prace naukowe i projekty przemysłowe. Najczęściej poruszanymi tematami są kwestie bezpieczeństwa i pracy systemu elektroenergetycznego, a przedstawiane referaty prowadzą do dyskusji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.

Szczegółowa tematyka tegorocznej konferencji APE prezentuje się następująco:

  1. Współpraca operatorów elektroenergetycznych systemów przesyłowych w ramach ENTSO-E. Doświadczenia i perspektywy. Powiązania systemów AC za pomocą układów przesyłowych  prądu stałego.
  2. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w różnych  horyzontach czasowych od sekundowych do wieloletnich. Środki poprawy bezpieczeństwa – inwestycje, automatyka i algorytmy sterowania. Prognozowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego. Niezawodność systemu elektroenergetycznego.
  3. Sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego. Środki techniczne poprawiające sterowalność systemu, w tym oparte na elementach energoelektronicznych. Innowacyjne rozwiązania techniczne i doświadczenia z eksploatacji układów automatyki, sterowania, pomiarów i monitorowania. Przesył informacji w systemie elektroenergetycznym. Rozległe układy pomiarowe (WAMS) i rozległe układy sterowania (WACS) w systemie elektroenergetycznym.
  4. Aspekty techniczne wprowadzania nowych technologii do systemu elektroenergetycznego. Technologie „smart grid”.
  5. Przyszłość nowych technologii wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i na świecie - elektrownie jądrowe, gazowe, czyste technologie węglowe. Problemy polityczne, społeczne, psychologiczne, ekonomiczne, techniczne i związane z bezpieczeństwem systemu elektroenergetycznego.
  6. Generacja rozproszona i odnawialne źródła energii - ich wpływ na system elektroenergetyczny. Integracja elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych i ogniw paliwowych z systemem elektroenergetycznym. Problemy techniczne, ekonomiczne, prawne. Mikroźródła i mikrosieci. Współpraca pojazdów elektrycznych z systemem elektroenergetycznym (V2G). Wpływ generacji rozproszonej na jakość energii elektrycznej.
  7. Funkcjonowanie rynków energii elektrycznej i usług systemowych w różnych uwarunkowaniach technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych. Rynek energii a bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego. Techniczna adekwatność i optymalizacja usług systemowych.
  8. Wpływ struktury własnościowej na pracę i rozwój systemów elektroenergetycznych. Przestrzenne uwarunkowania i potrzeby terytorialne związane z rozwojem systemów infrastruktury energetycznej. Uwarunkowania ekologiczne rozwoju systemu elektroenergetycznego.
  9. Modele gospodarki niskowęglowej, optymalizacja „miksu energetycznego”. Segmentacja podsektora wytwórczego elektroenergetyki (wielkoskalowe źródła korporacyjne, zintegrowane zasoby rozproszone, segment prokonsumencki). Dynamika i perspektywy. Korytarze infrastrukturalne.

Więcej informacji na: https://eia.pg.edu.pl/ape/strona-glowna