Konferencje

Powrót
24.10.2016

Konferencja „Procedura zmiany sprzedawcy w świetle zmian prawnych w umowach energetycznych” pod patronatem Acta Energetica

Konferencja „Procedura zmiany sprzedawcy w świetle zmian prawnych w umowach energetycznych” pod patronatem Acta Energetica

Kwartalnik Acta Energetica objął patronat medialny nad konferencją „Procedura zmiany sprzedawcy w świetle zmian prawnych w umowach energetycznych”, która w dniach 8-9 listopada br. odbędzie się w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska.

Monitoring prowadzony przez URE wskazuje, że w ostatnim roku znacznie zwiększyła się liczba zmian sprzedawców energii elektrycznej. Dynamiczne zmiany na rynku wpłynęły na nowe zapisy podstawowych umów funkcjonujących w sektorze energetycznym – generalnej umowy dystrybucyjnej oraz generalnej umowy kompleksowej.

Podczas konferencji  uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z doświadczeniami z zakresu zawierania umów oraz najnowszych zmian przepisów prawnych. Zaproszeni eksperci omówią główne zagadnienia związane z najnowszymi decyzjami URE oraz UOKIK – przede wszystkim w obszarze zawierania umów na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa, jak i w zakresie pełnomocnictw w procesie zmiany sprzedawcy. Prelegenci opowiedzą, jak kontrolować cały przebieg zmiany sprzedawcy i odpowiedzą na pytania praktyczne, szczególnie w obszarze generowania dodatkowych opłat spowodowanych problematycznymi relacjami z klientami. Przedstawione zostaną obowiązki spółek obrotu oraz spółek dystrybucji, zasady wypowiadania umów oraz wysokość kar umownych.

Organizatorzy podkreślają warsztatowy charakter wydarzenia, który umożliwia wymianę doświadczeń uczestników z zaproszonymi ekspertami.

Szczegółowy program konferencji oraz warunki udziału można znaleźć na stronie:

http://mmcpolska.pl/event/procedura-zmiany-sprzedawcy-w-swietle-zmian-prawnych-w-umowach-energetycznych/