Konferencje

Powrót
06.06.2014

Odbył się VI Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG

4-5 czerwca w Jachrance na szóstym spotkania IR’owców spółek giełdowych była mowa m.in. o: wpływie komunikacji z inwestorem na wycenę spółki giełdowej, mierzeniu efektywności relacji inwestorskich, wycenie zaufania na rynku kapitałowym, wiarygodność danych finansowych w kontekście polityki informacyjnej, adresatach relacji inwestorskich i ich potrzebach.

Takie tematy jak: wpływ jakości relacji inwestorskich na wycenę spółki giełdowej, wycena zaufania na rynku kapitałowym oraz wiarygodność danych finansowych w kontekście polityki informacyjnej spółki były omawiane pierwszego dnia Kongresu.

Informacje przekazywane przez emitentów są istotnym kryterium oceny ich wiarygodności. Przeprowadzona przez Mazars analiza relacji inwestorskich wskazała, czy wiarygodność informacji przekazywanych przez emitentów przekłada się na atrakcyjność inwestycyjną. Stwierdziliśmy, iż wiarygodna polityka informacyjna może wpłynąć na realizację wyższych stóp zwrotu i zmniejsza ryzyko inwestycji. Rynek ocenia wiarygodność otrzymywanych informacji również przez pryzmat przyjętej i konsekwentnie realizowanej polityki informacyjnej. Polityka ta nie powinna być ograniczona do biernego kontaktu z rynkiem, czyli publikacji jedynie wymaganych prawem raportów czy też aktualizacji informacji na stronie internetowej. Uczestnicy rynku chcieliby otrzymywać użyteczne i kompletne informacje, nie tylko pozytywne i optymistyczne, ale również te, które wskazują na potencjalne zagrożenia bądź ryzyko– mówiła Monika Kaczorek, Partner, Mazars Audyt.

Rozmawiano również o adresatach relacji inwestorskich i ich potrzebach z perspektywy inwestora indywidualnego, instytucjonalnego, zagranicznego i analityka. Część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu zakończyła dyskusja na temat sposobów mierzenia efektywności relacji inwestorskich.

Kongres Relacji Inwestorskich

- Jestem zwolenniczką bezpośredniego zapytania odbiorców o stopień i jakość spełnienia ich oczekiwań. Do tego celu według mnie dobrze nadaje się badanie o angielskiej nazwie „Perception Study”, czyli studium postrzegania spółki. W PKN ORLEN realizujemy takie badanie corocznie. Składa się ono z pytań zamkniętych, gdzie odpowiedziami są oceny w pięciostopniowej skali oraz tak/nie; a także z pytań otwartych, gdzie odpowiedzi są bardziej opisowe. Pierwsza część jest cenna ze względu na możliwość porównania wyników z minionymi okresami. Druga część daje nam niezwykle użyteczny komentarz naszych działań i wskazuje na oczekiwania odbiorców. Badanie realizuje zewnętrzny podmiot – dzięki temu respondenci mają zapewnioną anonimowość, co sprzyja ich otwartości. Wyniki tak zbudowanego badania są dla nas nieocenionym narzędziem doskonalenia działań mających na celu spełnianie oczekiwań inwestorów – mówiła Magdalena Kopciejewska, Kierownik Zespołu Informacji Giełdowych, PKN ORLEN.

ENERGA kieruje się zasadą, że komunikacja powinna być dostosowana do wymagań poszczególnych grup inwestorów i tę politykę konsekwentnie realizuje. Jako spółka, która znalazła się w monitorowanym przez zagraniczne fundusze indeksie MSCI Poland, a za chwilę wejdzie w skład indeksu WIG30, prowadzimy bardzo aktywną komunikację z analitykami polskich i zagranicznych instytucji. Uczestniczymy w konferencjach organizowanych przez brokerów w największych europejskich centrach finansowych. Z drugiej strony w trakcie prowadzonej pod koniec ubiegłego roku oferty publicznej zaufało nam ponad 72 tys. inwestorów indywidualnych. To zobowiązuje i dlatego przygotowaliśmy dedykowany program dla drobnych inwestorów „Każda akcja ma znaczenie”. Jestem przekonana, że taka polityka wpływa na transparentność i wysoką ocenę prowadzonej komunikacji, a tym samym także spółki - komentowała Joanna Pydo, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich.

Uczestnicy Kongresu wzięli udział w Charytatywnym Bieg Rynku Kapitałowego zbierając środki na praktyczną edukację młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie przedsiębiorczości w ramach programu „Zarządzanie firmą”, który jest realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W sumie uczestnicy przebiegli 138 osobokilometrów.

Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego

Podczas Gali Wieczornej odbyła się ceremonia wręczenia statuetek laureatom Konkursu Złota Strona Emitenta VII. Laureatami zostali: GRUPA AZOTY SA (kategoria: spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40), PELION SA (kategoria: spółki giełdowe należące do indeksu sWIG80), K2 INTERNET SA (kategoria: spółki giełdowe notowane na GPW nie należące do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80), LUG SA (kategoria: spółki giełdowe notowane na rynku alternatywnym NewConnect), SERINUS ENERGY INC (kategoria: spółki zagraniczne notowane na GPW w tym na rynku NewConnect). Nagrodę Specjalną Ministra Skarbu Państwa za najlepszą komunikację z inwestorami indywidualnymi prowadzoną poprzez stronę internetową otrzymała spółka Inter Cars SA. Spółka PEKAO SA została laureatem Nagrody Specjalnej GPW Media w zakresie prowadzenia RI przy wykorzystaniu nowoczesnych metod komunikacji internetowej.

Wieczorna Gala była również okazją do przyznania Nagrody „Parkietu” za najlepsze prowadzenie relacji inwestorskich, którą otrzymała spółka LPP SA.

IV_KRI_5

Drugi dzień Kongresu wypełniły zajęcia praktyczne poświęcone zagadnieniom podnoszenia jakości relacji inwestorskich dotyczące takich zagadnień jak: wystąpienia przed kamerą, skuteczne transmisje internetowe, mobilne relacje inwestorskie, nowoczesna strona korporacyjna, sprawozdanie zarządu jako element komunikacji z interesariuszami, trendy komunikacji i raportowania spółek, komunikacja z inwestorami za pośrednictwem mediów, tworzenie raportu CSR, rozwiązania w chmurze jako klucz do szybkiego działania stron internetowych.

- Zmiany w komunikacji korporacyjnej online podyktowane są zarówno ewolucją sposobu prezentacji treści w Internecie, nowymi technologiami, jak i pełniejszym zdefiniowaniem potrzeb interesariuszy. Zauważalne jest odejście od spełniania jedynie minimalnych norm i wymagań, w kierunku pro-aktywnej komunikacji. Coraz większy procent przekazu stanowią dane i informacje niefinansowe. Spółki chętniej informują o swojej strategii i planach na przyszłość kosztem przeszłych osiągnięć.  Dzięki bardziej rozbudowanym narzędziom, nie ma już konieczności skupienia się jedynie na wybranej grupie odbiorców. Zauważalna jest także zmiana w formie narracji. Coraz częściej całość przekazu korporacyjnego stanowi formę opowiedzianej historii  - ‘story telling’ – która ma zaciekawić i zaangażować odbiorcę – mówił Dario Mezzaqui, Partner, Message Sp. z o.o.

Na zakończenie Kongresu odbyła się dyskusja poświęcona opracowywaniu wytycznych odnośnie raportowania danych finansowych w raportach bieżących oraz planowanym zmianom dotyczącym raportowania kwartalnego.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Skarbu Państwa oraz program Akcjonariat Obywatelski, Patronat Merytoryczny - Komisja Nadzoru Finansowego. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako Partner Instytucjonalny, Instytut Rynku Kapitałowego - WSE Research SA, Mazars, Message Group Sp. z o.o. oraz Polska Agencja Prasowa jako Partnerzy Strategiczni, Energa SA oraz Monit24.pl Sp. z o.o. jako Partnerzy, Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny. Partnerem Biegu Charytatywnego był Polski Koncern Naftowy ORLEN SA.

Więcej informacji jest dostępnych na www.seg.org.pl.