Konferencje

Powrót
26.02.2014

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny pod patronatem "Acta Energetica

W dniach 26-27 marca 2014 w MTG AMBEREXPO w Gdańsku odbędzie się II Ogólnopolski Szczyt Energetyczny – Gdańsk 2014, organizowany przez Europejskie Centrum Biznesu przy współpracy i pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka oraz Prezydenta Miasta Gdańsk Pawła Adamowicza. Temat przewodni spotkania brzmi: ENERGETYKA DLA GOSPODARKI – GOSPODARKA DLA ENERGETYKI. Kwartalnik "Acta Energetica" objął wydarzenie patronatem medialnym.

Województwo pomorskie jest kluczowym ośrodkiem gospodarczym, które dysponuje olbrzymim potencjałem i zapleczem predysponującym miasto Gdańsk do roli gospodarza ogólnopolskich spotkań o charakterze polityczno-gospodarczym. Pomorze skupia jak w soczewce wszystkie aspekty i problemy nurtujące branżę: kwestie bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju OZE, eksploatacji złóż gazu łupkowego, potencjalnej lokalizacji elektrowni atomowej i konwencjonalnej, a także sieci przesyłowych i połączeń transgranicznych. Szczyt ma na celu zebranie przedstawicieli sektora energetycznego, kluczowych instytucji finansowych oraz polityków i ekonomistów celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zdefiniowanie barier (regulacyjnych, infrastrukturalnych, systemowych), zagrożeń i szans dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny Gdańsk 2014

Na program konferencji składają się dyskusje panelowe na takie tematy jak:

  • Bezpieczeństwo energetyczne - wyzwania i kluczowe problemy
  • Ład prawny a perspektywy inwestycji w energetyce
  • Status inwestycji energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2014 r.
  • Smart Cities
  • Inwestycje w energetyce i źródła ich finansowania

W panelach zasiądą m.in. Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska; Tadeusz Aziewicz– Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa; Maciej Bando – Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Paweł Olechnowicz - Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.;  Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; Jacek Socha - Wiceprezes PwC Polska; Janusz Steinhoff – b. Wicepremier i Minister Gospodarki w Rządzie Jerzego Buzka; Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego; prof. Anna Zielińska-Głębocka – Członek Rady Polityki Pieniężnej, Roman Szyszko - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, ENERGA S.A.

Program z potwierdzonymi prelegentami oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie  http://osegdansk.pl.