Konferencje

Powrót
28.10.2019

Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka pod patronatem Acta Energetica

Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka pod patronatem Acta Energetica

Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka to impreza cykliczna, organizowana co roku przez inne Akademickie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Tegoroczne wydarzenie, które będzie miało miejsce w Poznaniu w dniach 7-10 listopada 2019 roku, jest już 21. takim przedsięwzięciem. Jego hasłem będzie „Elektromobilność i efektywne zarządzanie energią elektryczną – wyzwania dla młodych elektryków na nowe 100 lat".

W cyklach wykładów i szkoleń organizatorzy chcą zwrócić uwagę na istniejące rozwiązania i obrane kierunki rozwoju w zakresie elektromobilności, a także na konieczne zmiany w systemie zarządzania energią elektryczną, które trzeba wprowadzić, aby dostosować polski system do ogólnoświatowego postępu technologicznego.

Jak najszybsze zapoznanie studentów z zagadnieniem elektromobilności i efektywnym zarządzaniem energią elektryczną pozwoli na wczesne przygotowanie kadry inżynierskiej zdolnej do budowania nowoczesnej, efektywnej energetycznie i ekologicznej Polski.

Idea Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka narodziła się w 1997 roku.  W Poznaniu wydarzenie gości po raz drugi, a jego organizatorami jest Akademickie Koło SEP przy Politechnice Poznańskiej, działające w ramach Oddziału Poznańskiego SEP im. prof. Józefa Węglarza.

Kwartalik Naukowy Energetyków „Acta Energetica” objął wydarzenie patronatem medialnym.

Więcej na http://odme2019.sep.com.pl/