Konferencje

Powrót
14.09.2012

Partonat medialny "Acta Energetica

Kwartalnik Naukowy Energetyków "Acta Energetica" objął patronatem medialnym konferencję "Dobry Wiatr dla Regionów", organizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Konferencja odbędzie się 26 września w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Konferencje Regionalne Energetyki Wiatrowej pod hasłem "Dobry Wiatr dla Regionów" to cykliczne wydarzenie organizowane w różnych regionach Polski. Każde województwo jest inne i wyjątkowe pod względem uwarunkowań i możliwości rozwoju energetyki wiatrowej i dlatego postanowiliśmy debatę na jej temat przenieść na poziom regionalny. Wydarzenie stwarza tym samym możliwość aby program konferencji dostosować do aktualnej problematyki danego województwa, a osobom zainteresowanym znacznie ułatwia uczestnictwo.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli Samorządów lokalnych, Radnych Sejmiku, Parlamentarzystów, pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Biura Planowania Przestrzennego, przedstawicieli organizacji ekologicznych oraz innych organizacji zainteresowanych energetyką wiatrową oraz wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat energetyki wiatrowej, rozwiać swoje wątpliwości i dyskutować na temat tej technologii na terenie swojego województwa.

Jednym z głównych celów Naszego Wydarzenia jest promocja energetyki wiatrowej jako bezpiecznej technologii wytwarzania energii elektrycznej. Ważne jest, aby promocja ta opierała się na rzetelnej wiedzy, wymianie opinii i poglądów, na dyskusji o aspektach budzących wątpliwości. Ważne jest także aby rozwój energetyki wiatrowej odbywała się przy współpracy i wykorzystaniu doświadczenia wszystkich stron procesu inwestycyjnego oraz decydentów. Odnawialne źródła energii mają zróżnicowany potencjał i uwarunkowania rozwoju w zależności od regionu – dlatego każda z naszych Konferencji Regionalnych jest niepowtarzalna i porusza nieco inne zagadnienia.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie http://www.regionalne.psew.pl/.