Konferencje

Powrót
20.03.2017

Polska Konferencja Hydroenergetyczna w ramach 7. Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej

Polska Konferencja Hydroenergetyczna, której temat przewodni w tym roku brzmi "Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Europie", odbędzie się tradycyjnie w ramach Targów RENEXPO 2017 w dniach 26-27 października 2017 w Warszawie. Kwartalnik Naukowy Energetyków "Acta Energetica" objął konferencję patronatem medialnym.

Polska_Konferencja_Hydroenergetyczna_2017_plakat.png

Już po raz siódmy Towarzystwo Elektrowni Wodnych wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN, Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych oraz spółką REECO Poland organizują w Warszawie konferencję hydroenergetyczną towarzyszącą targom RENEXPO Poland. Przewidziano segment dotyczący aktualnej sytuacji sektora energetyki wodnej oraz segment zawierający wystąpienia o charakterze naukowo-technicznym.

W tym roku Towarzystwo Elektrowni Wodnych, główny organizator Konferencji, obchodzi XXV-lecie swojego istnienia. Temy wydarzeniu poświęcone zostanie wystąpienie jubileuszowe podczas sesji inauguracyjnej. W pakiecie konferencyjnym uczestnicy otrzymają roczną prenumeratę elektroniczną Energetyki Wodnej¸ dostęp do wersji elektronicznych prezentacji konferencyjnych oraz materiały drukowane z obszernymi streszczeniami referatów 

W trakcie konferencji poruszane będą między innymi następujące tematy:

  • stan, perspektywy i trendy rozwojowe energetyki wodnej
  • energetyka wodna i jej infrastruktura w gospodarce narodowej oraz środowisku społecznymi i przyrodniczym
  • nietechniczne uwarunkowania rozwoju energetyki wodnej
  • doświadczenia z projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni wodnych oraz maszyn i urządzeń hydroenergetycznych
  • nowe rozwiązania techniczne oraz prace badawczo-rozwojowe na rzecz energetyki wodnej.

Debata panelowa została przez ogranizatorów zatytułowana: "Związki energetyki i gospodarki wodnej kluczem rozwoju sektorów?"

Więcej informacji na temat programu konferencji, warunkó udziału oraz terminów zgłaszania referatów można znaleźć na stronach: http://www.tew.pl/index.php i