Konferencje

Powrót
21.10.2016

Warsztaty „Funkcjonowanie rynku paliw i gazu w świetle nowelizacji prawa energetycznego” pod patronatem medialnym Acta Energetica

Redakcja Kwartalnika Acta Energetica objęła patronatem medialnym organizowane przez MMC Polska warsztaty „Funkcjonowanie rynku paliw i gazu w świetle nowelizacji prawa energetycznego”, które odbędą się w dniach 15-16 listopada br. w Warszawie.

Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw w sposób systemowy porządkuje rynek paliw ciekłych, wychodząc naprzeciw postulatom Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  oraz organizacji branżowych. Nowe regulacje reformują zasady udzielania i cofania koncesji w zakresie paliw ciekłych, zaostrzają kary za działalność bez lub z naruszeniem posiadanej koncesji, zwiększają transparentność rynku paliw oraz wyposażają Prezesa URE w silne kompetencje kontrolne, a także tworzą mechanizmy wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami prowadzącymi kontrole podmiotów działających na rynku. Nowe przepisy ustanawiają ponadto definicję podmiotu przywożącego oraz rozszerzają definicje handlowca oraz podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy.

W związku z tym zaproszeni przez organizatorów eksperci omówią następujące zagadnienia:

  • Koncesja – nowe kryteria udzielania i cofania koncesji paliwowych
  • Umowa biletowa jako nowa forma prawna spełnienia obowiązku magazynowania gazu
  • Zmiany definicji sprawiających problem interpretacyjny w świetle nowelizacji prawa energetycznego
  • Nowy zakres odpowiedzialności i nowe wymagania Przedsiębiorstw przed Organami Nadzoru po nowelizacji prawa energetycznego
  • Zwiększenie kontroli nad rynkiem paliw ciekłych przez URE wobec Przedsiębiorstw
  • Klasyfikacja CN jako baza zakresu przedmiotowego koncesji

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do pracowników firm energetycznych i przemysłowych inwestujących w „ błękitne paliwo”, reprezentujących działy prawne, umów, kontraktów i transakcji, analiz, rozwoju i inwestycji, ryzyka, technologii i produktu.

Szczegółowy program konferencji oraz warunki udziału można znaleźć na stronie:

http://mmcpolska.pl/event/funkcjonowanie-rynku-paliw-i-gazu-w-swietle-nowelizacji-prawa-energetycznego/