Konferencje

Powrót
21.01.2015

Wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej: marzenie czy realna szansa?" to temat sesji plenarnej IX Forum Energetycznego w Karpaczu

Kryzys na Ukrainie uświadomił członkom Unii Europejskiej, że zagrożenia zewnętrzne mogą skutecznie ograniczać jej rozwój oraz sprawił, że możliwe było wypracowanie wspólnego stanowiska w tej sprawie. Daje to nadzieję na skuteczne wprowadzenie wspólnej polityki energetycznej, która uczyni Unię odporną na naciski zewnętrzne. Dotychczas różnice w partykularnych interesach oraz działania lobby ekologiczno-klimatycznego skutecznie opóźniały jej wprowadzenie.

Być może w nowej sytuacji politycznej uda się wreszcie zbudować mechanizm solidarności na wypadek przerwania dostaw surowców, poprawić finansowanie niezbędnej do tego infrastruktury, zintensyfikuje poszukiwania i wydobycie gazu łupkowego, uzna ponownie węgiel za pełnoprawne źródło energii oraz wprowadzi politykę wspólnych zakupów energii. W sesji plenarnej zatytułowanej „Wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej: marzenie czy realna szansa?” otwierającej obrady IX Forum Energetycznego w Karpaczu swój udział zapowiedzieli: Christopher Huhne - Prezes ds. Europy, Zilkha Biomass Energy, Wielka Brytania, Selim Kuneralp, Zastępca Sekretarza Generalnego , Sekretariat Karty Energetycznej, Turcja, Marcin Moskalewicz , Prezes Zarządu, PERN Przyjaźń S.A., Søren Mouritsen, Prezes, ROMO Wind, Szwajcaria, Herbert Wirth - Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A. oraz Ireneusz Łazor - Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.. Sesję poprowadzi Bogusław Chrabota, Redaktor Naczelny dziennika ” Rzeczpospolita”.

Herbert Wirth, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.

IX Forum Energetyczne w Karpaczu odbędzie się w dniach od 22 do 24 stycznia. Będzie to największa w Europie Środkowej konferencja skupiająca liderów świata polityki i biznesu oraz ekspertów zajmujących się problematyką energetyczną. W trakcie Forum odbędzie się ponad 30 paneli dyskusyjnych, bloków tematycznych i prezentacji. Wprowadzeniem do dyskusji na Forum będzie prezentacja raportu „Ocena aktualnych trendów i celów w perspektywie roku 2030. Kluczowe wskaźniki energetyczne UE.” opracowanego przez francuska firmę badawczą Enerdata, której dokona jej prezes Pascal Charriau.

Realizacja unijnej polityki klimatyczno-energrtycznej jest ściśle powiązana z szansami na ustanowienie nowego, ogólnoświatowego porozumienia dotyczącego ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dzięki temu w ramach ambitnej polityki UE europejska gospodarka i energetyka będą bezpieczne i konkurencyjne. Przejście do gospodarki niskoemisyjnej jest kluczowe dla projektu reindustrializacji Europy, nie będzie jednak możliwe bez nakładów z unijnego budżetu i instrumentów finansowych przeznaczonych na innowacyjne rozwiązania. W panelu dyskusyjnym „Europejski Pakiet Klimatyczny 2030 i jego wpływ na przemysł w UE” będą o tym rozmawiać:

Peter Olajos - Wiceprzewodniczący, SME Europe, Węgry, Matteo Mazzoni - Analityk Rynku, NE Nomisma Energia, Włochy, Hans-Joachim Reck - Prezes, Stowarzyszenie Lokalnych i Regionalnych Przedsiębiorstw (VKU), Niemcy, Oskar Waluśkiewicz - Adwokat, Senior Associate, Baker&McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k., oraz Kevin Welch - Dyrektor ds. Strategii, Innowacji i Odpowiedzialności Środowiskowej, GDF SUEZ, Belgia.

Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu, Grupa Energia Dariusz Lubera, Prezes Zarządu, Turon Polska Energia S.A.

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności – czyli kwotą ponad 31 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Jak wynika z projektu Umowy Partnerstwa, w celu zmniejszenia emisyjność gospodarki (CO2), w ramach tych środków będą wspierane m.in. działania zwiększające efektywność energetyczną gospodarki, w szczególności: efektywne wykorzystanie energii (budynki publiczne i mieszkalne, przedsiębiorcy, infrastruktura komunalna), efektywny przesył (smart grid, sieci ciepłownicze), efektywne wytwarzanie (kogeneracja). Problematykę tę podczas prezentacji „Regionalne programy operacyjne a energetyka w perspektywie finansowej 2014 – przedstawi Marceli Niezgoda , Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.