Konferencje

Powrót
18.09.2017

XIV Targi Energii pod patronatem "Acta Energetica"

XIV Targi Energii pod patronatem "Acta Energetica"

Organizowane już po raz czternasty Targi Energii stanowią unikalne forum, umożliwiające spotkanie wszystkich podmiotów uczestniczących w krajowym rynku energii. Idea organizacji Targów Energii narodziła się w 2004 roku. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, mające być miejscem wymiany doświadczeń, dyskusji, nt. zmian na rynku energii, prezentacji ofert, zawierania porozumień handlowych, a przede wszystkim kontaktów sprzedawców z odbiorcami.

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz Towarzystwo Obrotu Energią zapraszają do uczestnictwa w XIV Targach Energii, które odbędą się w Jachrance w dniach 28 i 29 września 2017 r. w Centrum Kongresowym Warszawianka.

Tegoroczne Targi, podobnie jak ich poprzednie edycje, będą się prawdopodobnie cieszyć dużym zainteresowaniem wszystkich grup odbiorców oraz stanowić platformę dyskusji, wymiany poglądów oraz ofert w zakresie rynku energii w Polsce. Rokrocznie wzrasta liczba uczestników Targów Energii. XIII Targi w 2016 roku odwiedziło blisko 300 osób. Plany na ten rok są nawet bardziej ambitne. Wzorem poprzednich lat Targi składają się zarówno części seminaryjnej, jak i tzw. handlowego parkietu targowego, na którym można będzie zapoznać się bezpośrednio z ofertami sprzedawców energii elektrycznej.

W programie konferencji znajdują się wystąpienia przedstawicieli m.in. Ministerstwa Energii, Urzędu Regulacji Energetyki czy dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli sektora energetycznego.

Kwartalnik Naukowy Energetyków "Acta Energetica" objął Targi Energii patronatem medialnym.

Szczegółowe informacje na temat programu wydarzenia i warunków udziału można znaleźć na stronie www.targienergii.pl.