Konferencje

Powrót
23.11.2015

Zakończyły się jubileuszowe, 40. Gdańskie Dni Elektryki

W dniach 5-7 listopada 2015 na terenie Politechniki Gdańskiej odbyły się czterdzieste, jubileuszowe Gdańskie Dni Elektryki organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk oraz Politechnikę Gdańską. GDE były niepowtarzalną okazją do spotkania wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego oraz przemysłowego bezpośrednio w miejscu kształcenia młodych inżynierów elektryków.

W pierwszym dniu Gdańskich Dni Elektryki odbyły się szkolenia z oprogramowania branżowego, czyli to, co studenci (i nie tylko) lubią najbardziej!

GDE 15 szkolenie branżowe

 W tym roku oferta szkoleń przygotowana przez Komitet Organizacyjny GDE była bardzo bogata. Obejmowała następujące warsztaty:

• SEE Electrical – CAD elektryczny, projektowanie układów elektryki i automatyki,

• EPLAN – projekty instalacji elektrycznych, tworzenie dokumentacji,

• Autodesk INVENTOR – projektowanie maszyn oraz elementów mechanicznych w 3D,

• Automatyka Domowa F&F – projektowanie inteligentnych budynków i urządzeń,

• VERSA+ Satel – centrale oraz układy alarmowe, systemy zabezpieczenia budynków,

• Sonel Pomiary elektryczne – pomiary sprawdzające bezpieczeństwo instalacji elektrycznych.

GDE 15 szkolenie branżowe

Szkolenia jak co roku cieszyły się dużą popularnością, świadczyła o tym wysoka frekwencja podczas zajęć.

GDE 15 szkolenie branżowe

Drugi dzień GDE był dniem najważniejszych obchodów. 6 listopada odbyły się: konferencja naukowo-techniczna, targi branży elektroenergetycznej oraz zawody młodych konstruktorów robotów.

Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji były Nowoczesne systemy wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Gospodarki, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz Prezes SEP Piotr Szymczak.

Konferencja rozpoczęła się od powitania zgromadzonych gości przez Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk Waldemara Dunajewskiego.

Ponadto zostały wręczone następujące odznaczenia: Srebrna Odznaka Honorowa SEP dla Bartłomieja Bastiana, Antoniego Bagińskiego, Ludwika Ziółkowskiego, Anny Andrzejewskiej, Michała Dzienisza; Złota Odznaka Honorowa SEP dla Władysława Wiśniewskiego, Edwarda Grzegorczyka, Mariana Deręgowskiego, Mirosława Iwaniny, Grzegorza Stankiewicza; medal im. prof. Jana Obrąpalskiego dla Mariana Witeckiego; Srebrna Odznaka Honorowa NOT dla Emila Kuźmy, Zenona Troki, Andrzeja Nowosielskiego oraz Złota Odznaka Honorowa NOT dla Andrzeja Wawrzyńskiego i Zuzanny Szumichory. Ponadto zostały wręczone dyplomy z podziękowaniem za pomoc przy organizacji Sympozjum Historii Elektryki dla następujących członków Studenckiego Koła SEP PG: Mateusza Bulwana, Przemysława Minkowskiego oraz Anny Zaporowskiej.

Sprawozdanie GDE15_5

Podczas inauguracji odbyły się także wystąpienia wieloletnich sponsorów, firmy EDF Polska oraz sponsora strategicznego tegorocznej edycji, firmy ENERGA SA.

W konferencji wzięło udział wielu znamienitych gości, między innymi przedstawiciele Politechniki Gdańskiej, Zarządu Głównego SEP, przedstawiciele firm sponsorujących oraz wystawców, a także członkowie SEP.

Sprawozdanie GDE15_7

Słuchacze mieli okazję wysłuchać cyklu wykładów prowadzonych przez zaproszonych gości oraz przedstawicieli środowisk naukowych Politechniki Gdańskiej oraz SEP.

Sprawozdanie GDE15_8

W czasie trwania konferencji zostały wygłoszone następujące wykłady:

• Integracja rozproszonych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym – przez I. Wasiak z Politechniki Łódzkiej,

• Mikroinstalacje w sieciach elektrycznych niskiego napięcia – przez S. Cieślika z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,

• Stany przejściowe w infrastrukturze wykorzystującej odnawialne źródła energii – przez J. Wiatera z Politechniki Białostockiej,

• Koncepcja i budowa wolnoobrotowego generatora synchronicznego z magnesami trwałymi przeznaczonego do pracy w elektrowniach wiatrowych – przez G. Kostro, F. Kutta, M. Michnę, M. Ronkowskiego z Politechniki Gdańskiej,

• Ograniczenie strat w sieci przy wykorzystaniu informacji z inteligentnych liczników – przez S. Noske z ENERGA S.A.,

• Uziemienia w zespołach elektrowni wiatrowych – przez S. Wojtasa z Politechniki Gdańskiej,

• Koncepcja dwuśmigłowej elektrowni wiatrowej i elektrowni szczytowo-pompowej na Wzgórzu Szubienicznym – przez D. Karkosińskiego z Politechniki Gdańskiej,

• Zastosowanie przewodów izolowanych w ochronie odgromowej systemów fotowoltaicznych – przez H. Borynia z Politechniki Gdańskiej,

• Diagnostyka linii kablowych średnich napięć – przez M. Olesza z Politechniki Gdańskiej.

Ponadto zwiedzający mieli okazję zapoznać się podczas sesji plakatowej z:

• Przegląd metod pomiaru impedancji pętli zwarciowej i ocena ich przydatności do obwodów z wyłącznikami różnicowoprądowymi – przygotowanym przez K. Borowskiego z Politechniki Gdańskiej,

• Instalacja oświetleniowa w zbiorniku wody Stary Sobieski – rozważanie o spektakularnym zabytku techniki – przygotowanym przez M. Klugmanna z Politechniki Gdańskiej.

Ważnym elementem konferencji są również prezentacje wybranych firm. W tym roku szansę na obszerniejsze przedstawienie swoich dokonań zgromadzonym gościom miały firmy: EDF Polska, ENERGA SA, DEVI, BKT Elektronik, AKS Zielonka, IGE+XAO Polska, FHU Partner, AB-MICRO, EL-PUK oraz ORW-ELS.

Równolegle do konferencji odbywały się targi firm z branży elektrycznej i energetycznej. Była to okazja do zapoznania się z najnowszą ofertą oraz nawiązania kontaktów z przedstawicielami branży.

Targi cieszyły się wielkim zainteresowaniem, przede wszystkim przedstawicieli branży energetycznej oraz studentów Politechniki Gdańskiej, jak i uczniów liceów ogólnokształcących oraz techników z Pomorza. W targach wzięło udział blisko 200 zaproszonych przedstawicieli branży energetycznej oraz ponad pół tysiąca pozostałych uczestników.

Sprawozdanie GDE15_9

Goście przybyli na konferencję mieli również możliwość zwiedzania kampusu Politechniki Gdańskiej pod kątem rozwoju nowych technologii oraz historii Uczelni. Zwiedzane miejsca to Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2, Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, MOLANOTE Laboratorium 6 – Moduł Technologii Inteligentnej Energetyki oraz Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej.

Nieodłącznym elementem GDE jest Konkurs Robotów skierowany do młodych konstruktorów, a przygotowany przez Studenckie Koło SEP PG. W tym roku odbyły się cztery konkurencje: Follow The Line, Lego Follow The Line, Minisumo oraz Freestyle. Warto wspomnieć, że w tegorocznej edycji było o co walczyć, gdyż pula nagród przekroczyła 5000 zł!

Sprawozdanie GDE15_11

W konkurencji Follow The Line rywali bezsprzecznie pobił robot Flash drużyny Mechatron wraz z rekordowym czasem przejazdu 7 sekund i 43 setne! Drugie miejsce zajął robot Bolt, z kolei trzecie miejsce należało do robota Olka drużyny Mechatron.

Podium w konkurencji Lego Follow The Line prezentowało się następująco: pierwsze miejsce zajęła drużyna The Bills, drugie miejsce należało do drużyny Janusze Robotyki, z kolei na trzecim miejscu uplasowała się drużyna Optimus.

W konkurencji Minisumo pierwsze miejsce zajął robot Piksel, na drugim miejscu uplasował się robot LightJet skonstruowany przez jednego z najmłodszych uczestników turnieju, trzecie miejsce należało z kolei do robota Edoix.

Najbardziej emocjonującą konkurencją był Freestyle. Wyłonienie zwycięzców było ciężkie ze względu na różnorodność zgłoszonych konstrukcji. Za najlepszą konstrukcję zgodnie został uznany PCz Rover – łazik marsjański, wykorzystujący wiele autorskich rozwiązań, skonstruowany przez studentów z Politechniki Częstochowskiej. Drugie miejsce zajął robot Blaciak3000 skonstruowany z myślą o rehabilitacji dłoni. Trzecie miejsce należało do robota MaKawa drukującego jadalnym tuszem napisy na piankach spożywczych, np. od kawy.

Zwieńczeniem drugiego dnia GDE był oficjalny bankiet, w którym brało udział 150 zaproszonych gości, między innymi przedstawiciele władz Politechniki Gdańskiej, firm sponsorskich, partnerskich oraz wystawców, a także członkowie Oddziału Gdańskiego SEP. Podczas bankietu, cieszącego się bardzo dobrą opinią, panowała niezwykła atmosfera spotkania koleżeńskiego szeroko pojętej branży elektrycznej.

GDE 15 bankiet

Na trzeci dzień GDE została zaplanowana nowość w stosunku do lat poprzednich, czyli wyjazd techniczny dla zainteresowanych uczestników konferencji. Chętni mieli okazję zwiedzić Centralną Dyspozycję Mocy na zaproszenie firmy ENERGA-OPERATOR, Elektrociepłownię Wybrzeże w Gdańsku należącą do EDF Polska oraz Farmę fotowoltaiczną zlokalizowaną w Gdańsku, a należącą do firmy ENERGA.