Konkursy

Powrót
15.01.2015

Energa zaprasza do wyjścia poza szkolne schematy. Rusza czwarta edycja konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „ENERGIA Przyszłości

Buty ładujące telefon komórkowy i pozdrowienia przysłane z przyszłości pojawiły się w poprzednich edycjach konkursu „ENERGIA Przyszłości”. Co wymyślą uczestnicy i która szkoła wywalczy cenne nagrody w tym roku, dowiemy się podczas kwietniowego finału.  Żeby się w nim znaleźć trzeba najpierw podjąć decyzję o starcie. Grupa Energa, organizator konkursu właśnie ogłosiła  nabór do pierwszego etapu.

W tegorocznej, czwartej edycji konkursu „ENERGIA Przyszłości”, uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym z całej Polski – zmierzą się z tematem  „Czy da się zmagazynować energię?”.  Laureatami poprzedniej edycji są uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku, którzy najlepiej poradzili sobie z pytaniem o przyszłość poligeneracji i kogeneracji.

Do konkursu mogą przystąpić zespoły ze szkół w całej Polsce składające się z 3 uczniów pod opieką nauczyciela. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów, pod warunkiem, że jeden nauczyciel będzie się opiekował tylko jednym zespołem. Zgłoszenia można dokonać przez stronę www.actaenergetica.org, z której należy pobrać formularz zgłoszenia.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap 1. polega na przygotowaniu przez zespół pracy pisemnej pt. „ENERGIA Przyszłości. Czy da się zmagazynować energię?”. Termin ich nadsyłania upływa 6 marca 2015 r.

– Jury oceniając prace konkursowe weźmie pod uwagę merytoryczny poziom opracowania, nowatorskie ujęcie problemu, a także  potencjalną możliwość zastosowania omawianych zagadnień w przemyśle i nauce. Zależy nam na tym, by wyzwolić w młodych ludziach kreatywność opartą nie tylko o wiedzę zdobytą w szkole, ale pogłębioną podczas zajęć pozaszkolnych. Oceniając poprzednie edycje konkursu, wiemy już jak twórczy potrafią być uczniowie, jeśli tylko pozwoli się im wyjść poza szkolny schemat i te pokłady kreatywności chcemy poznać – mówi Rafał Hyrzyński, dyrektor Departamentu Rozwoju i Regulacji w ENERGA SA.

W etapie finałowym pięć zespołów, których prace zostaną ocenione najwyżej, zaprezentuje swoje projekty. Finałowe prezentacje odbędą się  17 kwietnia 2015 roku w Gdańsku. Trzy najlepsze zespoły oraz ich opiekunowie zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi, a ich szkoły  otrzymają nagrody pieniężne.

- Z roku na rok uczniowie podnoszą  poprzeczkę – mówi Rafał Hyrzyński. - Chodzi nie tylko o ponadstandardową wiedzę, ale również oryginalne pomysły  i sposoby ich prezentacji – tłumaczy.

Przykładami takich rozwiązań z poprzednich edycji mogą być świecąca piłka, buty ładujące telefon komórkowy, czy nagranie z pozdrowieniami z przyszłości. Organizatorzy są przekonani, że i w tym roku nie zabraknie interesujących pomysłów.

„Energia Przyszłości” cieszy się dużym zainteresowaniem szkół i samych uczniów. Co roku do udziału zgłasza się kilkadziesiąt zespołów. Konkurs wpisał się już na dobre w szkolne kalendarze ważnych wydarzeń. Wśród uczestników były szkoły, które próbowały swoich sił kolejny raz i w końcu sięgnęli po zwycięstwo, czego przykładem może być Zespół Szkół Elektrycznych z Włocławka.

Oto nagrody, o które będą walczyć finaliści:

  • za zajęcie 1. miejsca – laptopy dla każdego członka zespołu oraz jego opiekuna oraz nagroda pieniężna w wysokości 12 000 zł dla szkoły reprezentowanej przez zwycięski zespół na zakup pomocy naukowych dla uczniów
  • za zajęcie 2. miejsca – odpowiednio nagrody rzeczowe w postaci tabletów oraz nagroda pieniężna w wysokości 8000 zł
  • za zajęcie 3 miejsca – odpowiednio nagrody rzeczowe w postaci smarfonów oraz nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł.

– Jako firma odpowiedzialna społecznie kładziemy duży nacisk na popularyzację wiedzy o energetyce. Działania te realizujemy w ramach programu Energa Edukacja, którego głównym celem jest edukacja nt. bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych. – mówi Katarzyna Kowalska Dyrektor Biura Marketingu i Komunikacji w Energa SA. – Najmłodszym chcemy odpowiedzieć  na podstawowe pytania skąd bierze się prąd, dlaczego płynie w przewodach i jak zmienia nasze życie. Starszych inspirujemy do związania naukowej drogi z energetyką. Pragniemy pobudzać do twórczego myślenia i odkrywania świata na każdym etapie nauczania. Dlatego cieszy nas zainteresowanie konkursem „Energia Przyszłości” i wysoki poziom zaangażowania uczestników  – dodaje.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej oraz Prezydent Miasta Gdańska.

Patronami konkursu są: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Politechnika Opolska.

Partnerem konkursu jest Plagiat.pl – dostawca Internetowego Systemu Antyplagiatowgo dla szkół „Antyściąga.pl.”

Patronat medialny nad konkursem objął Kwartalnik Naukowy Energetyków „Acta Energetica”, wydawany przez ENERGA SA we współpracy z Politechniką Gdańską.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkusu "Energia Przyszłości" i pobania Formularza zgłoszenia.

***

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii wytworzonej ogółem. Energia zielona jest generowana w 46 elektrowniach wodnych, trzech farmach wiatrowych oraz w instalacjach spalających biomasę. Podstawowa działalność Grupy obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną. Energa dostarcza i sprzedaje prąd do ponad 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom. Jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z około 15 proc. udziałem w rynku.

Energa od wielu lat angażuje się w inicjatywy prospołeczne. Czyni to w ramach programu Energa dla Ciebie, który obejmuje działania kształtujące postawy proekologiczne wśród dzieci i młodzieży, a także wspierające rozwój fizyczny i popularyzujące działalność kulturalną istotną dla społeczności lokalnych. Energa Edukacja jest jednym z jego elementów.