Konkursy

Powrót
01.04.2015

Energy Regulators Regional Association ogłasza nabór prac do ERRA Regulatory Research Award

Energy Regulators Regional Association ogłasza nabór prac do ERRA Regulatory Research Award

Energy Regulators Regional Association to organizacja zrzeszająca instytucje odpowiedzialne za regulację rynków energii w krajach Europy Środkowej i Eurazji, w tym polski Urząd Regulacji Energetyki. Została powołana w celu umożliwienia jej członkom wymiany doświadczeń w zakresie stosowania mechanizmów regulacyjnych związanych z energetyką.

 ERRA Regulatory Research Award

W ciągu ostatnich 10-15 lat mechanizmy regulacyjne dotyczące energetyki uległy  istotnym zmianom. Większość instytucji nadzorujących rynki energii w poszczególnych krajach mierzy się obecnie z takimi wyzwaniami jak:

 • wsparcie konkurencji rynkowej
 • wzrastające potrzeby inwestycyjne
 • dostępność i wzrost zaangażowania konsumentów
 • ład regulacyjny.

Wszystkie te kwestie wymagają rzetelnej analizy będącej podstawą wszelkich działań regulacyjnych. Aby zachęcić naukowców do podejmowania w badaniach kwestii związanych z regulowaniem energetyki Prezydium ERRA ustanowiło w 2014 roku konkurs ERRA Regulatory Research Award. Laureatami pierwszej edycji zostali dr hab. Mariusz Swora z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. inż. Jacek Kamiński z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Właśnie rozpoczęła się druga edycja konkursu ERRA Regulatory Research Award, którego celem jest rozwój badań i analiz przyczyniających się do usprawniania praktyk regulacyjnych stosowanych przez członków ERRA. Konkurs ma zachęcać naukowców do realizowania badań interdyscyplinarnych (obejmujących takie kwestie, jak m.in. zagadnienia prawne, finansowe, techniczne czy księgowe).

Konkurs jest otwarty dla naukowców, studentów, ekspertów rynkowych oraz przedstawicieli instytucji regulujących rynki energii, którzy realizują swoje badania w nawiązaniu do działalności instytucji członkowskich ERRA. Zgłoszenia mogą być indywidualne lub grupowe.

Opracowania zgłoszone do konkursu mogą dotyczyć takich zagadnień, jak:

 • mechanizmy regulacyjne a inwestycje w systemy wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii
 • rozwój i monitoring rynków energii
 • regionalna integracja rynków energii
 • regulacja cen
 • ład, zarządzanie i funkcjonowanie instytucji regulujących rynki energii
 • wzmacnianie odbiorców
 • polityka energetyczna i mechanizmy regulacyjne
 • efektywność energetyczna
 • rola regulatorów a aspekcie polityki klimatycznej.

Prace należy zgłaszać zgodnie z procedurą opisaną na stronie poświęconej nagrodzie. Termin przesyłania prac upływa 31 maja 2015 roku. Najlepsza praca zostanie wybrana przez jury, a jej autorzy otrzymają nagrodę w wysokości 3.000 EUR.

Więcej informacji na temat ERRA oraz konkursu można znaleźć w zamieszczonych poniżej dokumentach.

Call for papers

Submission form

Informacja o konkursie w języku angielskim