Konkursy

Powrót
26.03.2012

Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych „Energia elektryczna w przyszłości. Wizja roku 2050

ENERGA SA, wydawca Kwartalnika Energetyków „Acta Energetica”, zaprasza uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie

„Energia elektryczna w przyszłości. Wizja roku 2050”.

Członkowie i opiekun zwycięskiego zespołu otrzymają laptopy oraz nagrodę pieniężną dla swojej szkoły. Zadaniem, jakie stoi przed uczestnikami, jest napisanie referatu o ich wizji energetyki w roku 2050.

W konkursie mogą wziąć udział trzyosobowe zespoły składające się z uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym lub energetycznym, zlokalizowanych na terenie działalności spółek Grupy ENERGA (szczegółowy wykaz powiatów, z których szkoły mogą wziąć udział w konkursie, znajduje się pod tym adresem).

Każdy zespół, pracując pod opieką nauczyciela, ma za zadanie przygotować pracę opisującą wizję energii elektrycznej w 2050 roku. Referaty powinny mieć maksymalnie 15 stron A4. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy*. Popisany przez członków zespołu, opiekuna, dyrekcję szkoły oraz ewentualnie rodziców członków zespołu formularz należy przesłać w formie skanu na adres ae@energa.pl do 30 kwietnia 2012 roku.

Prace konkursowe należy przesłać do piątku 18 maja 2012 roku (decyduje data wpłynięcia pracy) na adres:

ENERGA SA

ul.Mikołaja Reja 29

80-870 Gdańsk

z dopiskiem „Konkurs Energia 2050”

Jury konkursu, w skład którego wchodzą przedstawiciele ENERGA SA, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Opolskiej, oceni prace i zaprosi 5 zespołów do udziału w finale, który odbędzie się w Gdańsku 12 czerwca 2012 roku. Podczas finału każdy zespół będzie miał 15 minut na zaprezentowanie swojego referatu i będzie odpowiadał na pytania Jury. Nagrody otrzymają trzy najlepsze w ocenie Jury zespoły.

Na pulę nagród w konkursie składają się:

1. miejscelaptopy dla członków i opiekuna zespołu, nagroda pieniężna w wysokości 12 000 złotych dla szkoły reprezentowanej przez zespół.

2. miejscetablety dla członków i opiekuna zespołu, nagroda pieniężna w wysokości 8 000 złotych dla szkoły reprezentowanej przez zespół.

3. miejscesmartfony dla członków i opiekuna zespołu, nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych dla szkoły reprezentowanej przez zespół.

Partnerem konkursu jest firma Plagiat.pl (www.plagiat.pl), której System Antyplagiatowy dla Szkół Antyściąga.pl (www.antysciaga.pl) zostanie wykorzystany do zweryfikowania oryginalności prac zgłoszonych do konkursu.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął Kwartalnik Energetyków „Acta Energetica”.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu. Formularz zgłoszenia udziału w konkursie można pobrać pod tym adresem.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres ae@energa.pl.

* UWAGA strona formularza zgłoszeniowego zawierająca oświadczenia uczestników i/lub ich opiekunów ustawowych powinna zostać wypełniona i podpisana osobno przez każdego członka zespołu.