Konkursy

Powrót
10.03.2014

Konkurs „ENERGIA Przyszłości” 23 zespoły zakwalifikowane do I etapu

23 zgłoszenia z 10 szkół z 5 województw wpłynęło na konkurs „ENERGIA Przyszłości. Dlaczego kogeneracja/poligeneracja?”. Dopuszczone do I etapu zespoły na przygotowanie pracy konkursowej mają czas do 7 marca br. Dwa tygodnie później ogłoszeni zostaną zakwalifikowani do II etapu finaliści. Zwycięzców poznamy 10 kwietnia br. To już trzecia edycja konkursu organizowanego przez Grupę ENERGA.

Trzyosobowe zespoły, każdy pod opieką nauczyciela, które zgłosiły swój udział w konkursie, mają za zadanie przygotowanie pracy na temat „ENERGIA Przyszłości. Dlaczego kogneracja/poligeneracja?”. Autorzy pięciu najlepszych prac otrzymają zaproszenie do zaprezentowania swoich pomysłów i analiz podczas finału, który odbędzie się 10 kwietnia br. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Wystąpienia oceni jury pod przewodnictwem prof. Jana Majewskiego, przedstawiciela spółki ENERGA SA, wydawcy kwartalnika naukowego „Acta Energetica” – patrona medialnego konkursu. W składzie jury zasiądą również przedstawiciele Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Opolskiej oraz Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Oprócz zawartości merytorycznej opracowań, oceniany będzie również sposób i poprawność językowa prezentacji.

– Cieszy nas duże zainteresowanie uczniów i nauczycieli udziałem w konkursie. To znak, że chcą wychodzić i wychodzą poza programowe minimum, poszerzają wiedzę, zdobywają nowe doświadczenia. Patrząc z perspektywy trzeciej edycji, możemy powiedzieć, że mamy już stałe grono uczestników, którzy po raz kolejny zgłaszają nawet po kilka zespołów, ale i nowe zespoły, chcące podjąć wyzwanie i zmierzyć się w konkursie – mówi Katarzyna Kowalska, Dyrektor Centrum Marketingu i Komunikacji w ENERGA SA.

Oto nagrody, o które 10 kwietnia w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym będą walczyć finaliści:

  • za zajęcie 1. miejsca – nagrody rzeczowe w postaci laptopów dla każdego z członków zespołu oraz jego opiekuna oraz nagroda pieniężna w wysokości 12 000 zł dla szkoły reprezentowanej przez zwycięski zespół, z zastrzeżeniem, że nagroda ta zostanie przeznaczona przez szkołę na nabycie pomocy naukowych dla uczniów
  • za zajęcie 2. miejsca – odpowiednio nagrody rzeczowe w postaci tabletów oraz nagroda pieniężna w wysokości 8 000 zł
  • za zajęcie 3. miejsca – odpowiednio nagrody rzeczowe w postaci smarfonów oraz nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z rozwojem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energetyki, przede wszystkim:

  • zainteresowanie młodzieży edukacją energetyczną,
  • promowanie wiedzy o energetyce,
  • rozwijanie zainteresowań poznawczych i badawczych młodzieży.

                                     Patronat honorowy nad konkursem objęli:minister     URE_logo_PL_01KO_logo 150 dpi          Minister                                        Prezes                                       PomorskiEdukacji  Narodowej            Urzędu Regulacji Energetyki             Kurator Oświaty

                                                    Partnerami konkursu są:antyściąga LOGO                         logo1                    Antyściąga.pl                               Gdański Park Naukowo-Technologiczny                                     Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:Acta LOGO Gazeta WyborczaKwartalnik Naukowy Energetyków                               Gazeta Wyborcza              „Acta Energetica”