Konkursy

Powrót
09.01.2014

Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki

Do 17 marca br. można składać wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki: SYMFONIA 2 – na międzydziedzinowe projekty badawcze, ETIUDA 2 – na stypendia doktorskie, FUGA 3 – na staże podoktorskie, TANGO 1 – na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.

Szczegóły dotyczące konkursów, np. adresaci, warunki przystąpienia, sposób składania wniosków, sposoby i kryteria rozstrzygnięć, terminy rozstrzygnięć, można znaleźć na stronie http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy