Konkursy

Powrót
15.01.2014

Rozpoczęła się trzecia edycja konkursu Energia Przyszłości

Rozpoczęła się trzecia edycja konkursu Energia Przyszłości

ENERGA SA, wydawca Kwartalnika Energetyków „Acta Energetica”, organizuje trzecią edycję konkursu ENERGIA Przyszłości, którego przewodnim tematem jest rozwój energetyki. Hasłem tegorocznego konkursu jest:

„ENERGIA Przyszłości. Dlaczego kogeneracja/poligeneracja”.

Trzyosobowe zespoły, które zgłoszą się do konkursu, będą miały za zadanie przygotować opracowania, w którym przedstawią swoje opinie i pomysły na temat wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni do Gdańska na finał, który odbędzie się 10 kwietnia w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

      Zwycięzcy z dyr. Czapiewskim                IMG_5031

Na zdjęciu laureaci III edycji konkursu.

Dowiedz się więcej o idei i historii konkursu.

Do udziału w konkursie mogą zgłosić się trzyosobowe zespoły składające się z uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym lub energetycznym, zlokalizowanych na terenie działalności spółek Grupy ENERGA (szczegółowy wykaz powiatów, z których szkoły mogą wziąć udział w konkursie, znajduje się pod tym adresem).

Każdy zespół, pracując pod opieką nauczyciela, ma za zadanie przygotować pracę, w której odpowie dlaczego warto stosować różne metody skojarzonej gospodarki energetycznej. Referaty powinny mieć maksymalnie 15 stron A4. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy*.Popisany przez członków zespołu, opiekuna, dyrekcję szkoły oraz ewentualnie rodziców członków zespołu formularz należy przesłać w formie skanu na adres ae@energa.pl do 10 lutego 2014 roku.

Prace konkursowe należy przesłać do dnia 7 marca 2014 roku  (decyduje data wpłynięcia pracy) na adres:

ENERGA SAul. Grunwaldzka 472,80-309 Gdańsk

z dopiskiem „Konkurs: Energia Przyszłości”

Jury konkursu, w skład którego wchodzą przedstawiciele ENERGA SA, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Opolskiej, oceni prace i zaprosi 5 zespołów do udziału w finale, który odbędzie się w Gdańsku 10 kwietnia 2014 roku. Podczas finału każdy zespół będzie miał 15 minut na zaprezentowanie swojego referatu i będzie odpowiadał na pytania Jury. Nagrody otrzymają trzy najlepsze w ocenie Jury zespoły.

Na pulę nagród w konkursie składają się:

1. miejsce – laptopy dla członków i opiekuna zespołu, nagroda pieniężna w wysokości 12 000 złotych dla szkoły reprezentowanej przez zespół.

2. miejsce – tablety dla członków i opiekuna zespołu, nagroda pieniężna w wysokości 8 000 złotych dla szkoły reprezentowanej przez zespół.

3. miejsce – smartfony dla członków i opiekuna zespołu, nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych dla szkoły reprezentowanej przez zespół.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął Kwartalnik Energetyków „Acta Energetica”.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu. Formularz zgłoszenia udziału w konkursie można pobrać pod tym adresem.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres ae@energa.pl.

ensa-ewp-b1-140109

                                                                        Patronat honorowy nad konkursem objęli:minister     URE_logo_PL_01KO_logo 150 dpi          Minister                                        Prezes                                       PomorskiEdukacji  Narodowej            Urzędu Regulacji Energetyki             Kurator Oświaty

                                                    Partnerami konkursu są:antyściąga LOGO                         logo1                    Antyściąga.pl                               Gdański Park Naukowo-Technologiczny                                     Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:Acta LOGO Gazeta WyborczaKwartalnik Naukowy Energetyków                               Gazeta Wyborcza              „Acta Energetica”                      

* UWAGA strona formularza zgłoszeniowego zawierająca oświadczenia uczestników i/lub ich opiekunów ustawowych powinna zostać wypełniona i podpisana osobno przez każdego członka zespołu. Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać wszystkie strony formularza zgłoszenia.