Konkursy

Powrót
07.01.2013

Ruszyła druga edycja konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych

ENERGA SA, wydawca Kwartalnika Energetyków „Acta Energetica”, po raz kolejny zaprasza uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie dotyczącym przyszłości energetyki. W tym roku szkolnym konkurs odbywa się pod hasłem:

„Polska efektywna energetycznie w roku 2020. Nowatorskie rozwiązania w zakresie oszczędności energii elektrycznej”.

Członkowie i opiekun zwycięskiego zespołu otrzymają laptopy oraz nagrodę pieniężną dla swojej szkoły. Zadaniem, jakie stoi przed uczestnikami, jest napisanie referatu o tym jakie rozwiązania należy stosować, aby do roku 2020 Polska była krajem efektywnym energetycznie.

W konkursie mogą wziąć udział trzyosobowe zespoły składające się z uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym lub energetycznym, zlokalizowanych na terenie działalności spółek Grupy ENERGA (szczegółowy wykaz powiatów, z których szkoły mogą wziąć udział w konkursie, znajduje się pod tym adresem).

Każdy zespół, pracując pod opieką nauczyciela, ma za zadanie przygotować pracę opisującą stosowanie nowatorskich rozwiązań pozwalających oszczędzać energię elektryczną. Chodzi o zaprezentowanie oryginalnych pomysłów opisujących system, który pozwoli Polsce stać się krajem efektywnym energetycznie do końca bieżącej dekady.  Referaty powinny mieć maksymalnie 15 stron A4. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy*.Popisany przez członków zespołu, opiekuna, dyrekcję szkoły oraz ewentualnie rodziców członków zespołu formularz należy przesłać w formie skanu na adres ae@energa.pl do 7 stycznia 2013 roku.

Prace konkursowe należy przesłać do piątku 27 lutego 2013 roku (decyduje data wpłynięcia pracy) na adres:

ENERGA SA

ul. Grunwaldzka 472,

80-309 Gdańsk

z dopiskiem „Konkurs Polska efektywna energetycznie”

Jury konkursu, w skład którego wchodzą przedstawiciele ENERGA SA, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Opolskiej, oceni prace i zaprosi 5 zespołów do udziału w finale, który odbędzie się w Gdańsku 21 marca 2013 roku. Podczas finału każdy zespół będzie miał 15 minut na zaprezentowanie swojego referatu i będzie odpowiadał na pytania Jury. Nagrody otrzymają trzy najlepsze w ocenie Jury zespoły.

Na pulę nagród w konkursie składają się:

1. miejsce – laptopy dla członków i opiekuna zespołu, nagroda pieniężna w wysokości 12 000 złotych dla szkoły reprezentowanej przez zespół.

2. miejsce – tablety dla członków i opiekuna zespołu, nagroda pieniężna w wysokości 8 000 złotych dla szkoły reprezentowanej przez zespół.

3. miejsce – smartfony dla członków i opiekuna zespołu, nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych dla szkoły reprezentowanej przez zespół.

Partnerem konkursu jest firma Plagiat.pl (www.plagiat.pl), której System Antyplagiatowy dla Szkół Antyściąga.pl (www.antysciaga.pl) zostanie wykorzystany do zweryfikowania oryginalności prac zgłoszonych do konkursu.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął Kwartalnik Energetyków „Acta Energetica”.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu. Formularz zgłoszenia udziału w konkursie można pobrać pod tym adresem.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres ae@energa.pl.

* UWAGA strona formularza zgłoszeniowego zawierająca oświadczenia uczestników i/lub ich opiekunów ustawowych powinna zostać wypełniona i podpisana osobno przez każdego członka zespołu.