Konkursy

Powrót
11.04.2014

Uczniowie z Włocławka na najwyższym podium w konkursie „ENERGIA Przyszłości

Zespół uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych, Technikum Nr 4 we Włocławku, pod opieką Jacka Kandyby, zwyciężył w trzeciej edycji konkursu „ENERGIA Przyszłości”, organizowanego przez Grupę ENERGA. W nagrodę otrzymali czek na 12 tys. zł na zakup pomocy naukowych dla szkoły oraz laptopy dla każdego członka zespołu i jego opiekuna. W finale konkursu, który odbył się 10 kwietnia br. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, pokonali cztery drużyny z: Kalisza, Słupska, Wejherowa i kolegów ze swojej szkoły we Włocławku. 

Do udziału w konkursie Grupa ENERGA zaprosiła szkoły ponadgimnazjalne o profilu energetycznym i elektrotechnicznym z siedmiu województw. W tym roku uczestnicy mierzyli się z tematem „Dlaczego kogeneracja/poligeneracja?”. Finałową piątkę wyłoniono spośród autorów 14 prac zakwalifikowanych do konkursu. Po raz pierwszy w historii konkursu rywalizowały dwa zespoły z jednej szkoły (z Włocławka).

Podczas finału drużyny miały za zadanie zaprezentowanie pomysłów, które wcześniej opisały w referatach. Jury, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jana Majewskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, oceniało wystąpienia zarówno pod względem merytorycznym, formy, jak i poprawności językowej.

– Wszyscy uczestnicy finału doskonale poradzili sobie z trudnym tematem kogeneracji i poligeneracji. Aby przygotować się do konkursu musieli wyjść poza podręcznikową wiedzę, poszukać innych niż szkolne źródła wiedzy. Udowodnili, że nie tylko potrafią szukać informacji, ale również twórczo je wykorzystywać i pracować w zespołach. Wysoki poziom finałowych prezentacji napawa nas optymizmem co do jakości przyszłych kadr, które będą zasilać naszą i inne firmy energetyczne – podsumował Mirosław Czapiewski, Dyrektor ds. Relacji Instytucjonalnych ENERGA SA.

Zwycięski zespół w składzie: Wojciech Gierkowski, Marcin Zalewski, Artur Nowacki i opiekun Jacek Kandyba, odebrał z rąk dyrektora Mirosława Czapiewskiego laptopy oraz czek na 12 000 złotych, które reprezentowana przez laureatów szkoła może przeznaczyć na zakup pomocy naukowych.

Uczestnicy konkursu ENERGIA Przyszłości z ZSE we Włocławku

– Jesteśmy szczęśliwi. Finałowa prezentacja przed jury to ogromny stres. W jego pokonaniu pomogło nam to, że braliśmy już udział w poprzedniej edycji konkursu i wiedzieliśmy, jakiego typu pytań można się spodziewać. W ubiegłym roku zajęliśmy trzecie miejsce. Teraz pierwsze – to prawdziwe ukoronowanie całorocznej pracy. Przygotowując się do finału, zrobiliśmy burzę mózgów i wpadliśmy na pomysł, żeby pokazać praktyczne wykorzystanie działającego w naszym mieście układu kogeneracyjnego w firmie Anwil SA. Cieszymy się, że ten pomysł spodobał się też jury – mówili po odebraniu nagrody członkowie zwycięskiej drużyny z Włocławka.

Zwycięzcy konkursu uczą się w IV klasie Technikum Elektrycznego. W maju czeka ich matura, a później egzaminy zawodowe. Wszyscy wybierają się na studia – dwóch chce studiować energetykę, jeden architekturę.

Zwycięzcy konkursu ENERGIA Przyszłości 2014

Drugie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Technikum Budowlano-Elektryczne z Kalisza, pod opieką Krystyny Zaręby. W ich prezentacji najbardziej zaskoczyły, i chyba rozbawiły, jury i publiczność filmowe pozdrowienia z przyszłości i zawarte w nich przesłanie, że dzięki uczestnikom takich konkursów udało się wyeliminować wszystkie problemy energetyczne. Zespół w nagrodę otrzymał tablety oraz czek na 8 000 złotych dla szkoły.

Trzecie miejsce przypadło uczniom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Technikum Nr 1 ze Słupska, pod opieką Moniki Puchały. Za swoją pracę i prezentację dostali smartfony i czek na 5 000 złotych dla szkoły.

– Celem konkursu „Energia przyszłości” jest promowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z rozwojem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energetyki i rozwijanie zainteresowań poznawczych i badawczych młodych ludzi. Udział w konkursie wyzwala z jednej strony ducha pozytywnej rywalizacji, z drugiej strony – współpracy, której efektem ma być wspólny sukces. Pozwala też zaprezentować się przed ekspertami i zweryfikować zdobywaną wiedzę i umiejętności – podkreśla Rafał Hyrzyński, Dyrektor Departamentu Programowania Inwestycji ENERGA SA.

Wystąpienia finalistów oceniało jury pod przewodnictwem prof. Jana Majewskiego (Uniwersytet Gdański, ENERGA SA), w składzie: prof. Zbigniew Lubośny (Politechnika Gdańska, redaktor naczelny Kwartalnika Naukowego Energetyków „Acta Energetica”), prof. dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (Uniwersytet Gdański, językoznawca), prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza (Politechnika Opolska) oraz dr Tadeusz Żurek (Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego).

Finaliści konkursu ENERGIA Przyszłości

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Pomorski Kurator Oświaty.

Partnerami konkursu są: Antyściąga.pl, której system zostanie wykorzystany do sprawdzenia oryginalności prac, oraz Gdański Park Naukowo-Technologiczny.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął Kwartalnik Naukowy Energetyków „Acta Energetica” oraz Gazeta Wyborcza.

„ENERGIA Przyszłości” to konkurs od trzech lat organizowany przez Grupę ENERGA. Skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych o profilu energetycznym i elektrotechnicznym. Jego celem jest promowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z rozwojem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energetyki.