Konkursy

Powrót
15.04.2013

Uczniowie ze Słupska wygrali konkurs „ENERGIA Przyszłości

Uczniowie Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku zwyciężyli w prestiżowym konkursie „ENERGIA Przyszłości” organizowanym już po raz drugi przez ENERGA SA. Z Gdańska wyjechali z nagrodą – czekiem na 12 tys. zł na zakup pomocy naukowych dla szkoły oraz z laptopami dla każdego członka zespołu i jego opiekuna. W finale, który odbył się 11 kwietnia w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, pokonali zespoły z Gdańska, Włocławka, Kalisza i Jarocina.

IMG_5008.jpg

Do udziału w konkursie organizatorzy zaprosili szkoły ponadgimnazjalne o profilu energetycznym i elektrotechnicznym z siedmiu województw.

Finałowa piątka – wyłoniona spośród 23 zespołów, które nadesłały prace na konkurs – miała za zadanie zaprezentowanie przed jury opracowania na temat „Polska efektywna energetycznie w roku 2020. Nowatorskie rozwiązania w zakresie oszczędności energii elektrycznej”. Wystąpienia były oceniane zarówno pod względem merytorycznym, formy, jak i poprawności językowej.

– Poziom wszystkich prac i prezentacji był bardzo wysoki – jeszcze wyższy niż w poprzedniej edycji konkursu. Cieszy nas to, że młodzi ludzie, dla których zbliża się już moment decyzji o wyborze studiów i, dalej, kariery zawodowej, z takim zaangażowaniem zdobywają wiedzę, która wychodzi poza szkolne minimum. Mamy nadzieję, że właśnie wśród osób z taką energetyczną pasją przyjdzie nam rekrutować w przyszłości nowych pracowników – podsumował Roman Szyszko, Wiceprezes Zarządu ENERGA SA ds. Finansowych.

Zwycięski zespół w składzie: Paulina Pętlak, Michał Cieślak i Damian Stanisławski pracujący pod opieką pana Tadeusza Przyborowskiego, odebrał od prezesa Romana Szyszko i prof. Jana Majewskiego, przewodniczącego jury, laptopy oraz czek na 12 tys. złotych, które reprezentowana przez laureatów szkoła może przeznaczyć na zakup pomocy naukowych.

– Nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu. O udziale w finale dowiedzieliśmy się tuż przez przerwą świąteczną. Było więc niewiele czasu na przygotowanie prezentacji. A każda prezentacja przed jury i przed publicznością to dodatkowy stres. Nasze pomysły na oszczędzanie i pozyskiwanie energii z nowych źródeł wzięły się z życia, z naszych codziennych obserwacji – mówiła po odebraniu nagrody Paulina Pętlak ze zwycięskiej drużyny ze Słupska, jedyna dziewczyna wśród finalistów.

To właśnie te pomysły – np. „świecąca piłka”, „buty wytwarzające energię do zasilenia telefonu komórkowego”, „wytwarzanie energii przy okazji treningu na rowerach stacjonarnych” – najbardziej przypadły do gustu jury.

Drugie miejsce zajął zespół z Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku, który zaskoczył publiczność i jury wplecionym w prezentację filmem wzorowanym na programach informacyjnych, opowiadającym o przyjaznych środowisku, nowatorskich sposobach produkcji energii. Zespół w nagrodę otrzymał tablety oraz czek na 8 tys. złotych dla szkoły.

Trzecie miejsce przypadło uczniom z Zespołu Szkół Elektrycznych (Technikum Nr 4) we Włocławku. Za swoją pracę i prezentację dostali smartfony i czek na 5 tys. złotych dla szkoły.

– Celem konkursu „ENERGIA Przyszłości” jest promowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z rozwojem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energetyki oraz rozwijanie zainteresowań poznawczych i badawczych młodych ludzi. Udział w konkursie motywuje i uczniów, i nauczycieli do wyjścia poza lekcyjne schematy. Jest też okazją do skonfrontowania własnych pomysłów z reprezentantami innych szkół oraz zaprezentowania ich wybitnym przedstawicielom świata nauki – mówi Rafał Hyrzyński, Dyrektor Departamentu Programowania Inwestycji ENERGA SA.

Wystąpienia finalistów oceniało jury pod przewodnictwem prof. Jana Majewskiego (ENERGA SA, ekonomista), w składzie: prof. Zbigniew Lubośny (Politechnika Gdańska, redaktor naczelny Kwartalnika Naukowego Energetyków „Acta Energetica”, elektroenergetyk), dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (Uniwersytet Gdański, językoznawca) i prof. Tomasz Boczar (Politechnika Opolska, elektroenergetyk).

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk oraz Pomorski Kurator Oświaty Elżbieta Wasilenko.

Partnerami konkursu są: Politechnika Opolska, Uniwersytet Gdański, Antyściąga.pl oraz Gdański Park Naukowo-Technologiczny.

Patroni medialni: wydawany przez ENERGA SA we współpracy z Politechniką Gdańską Kwartalnik Naukowy Energetyków „Acta Energetica”, Radio Gdańsk i „Dziennik Bałtycki”.