Konkursy

Powrót
13.04.2012

Wydłużony termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu "Energia elektryczna w przyszłości. Wizja roku 2050

Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu "Energia elektryczna w przyszłości. Wizja roku 2050" został wydłużony do 30 kwietnia 2012. Forma zgłoszenia nie uległa zmianie.

Zespół chcący wziąć udział w konkursie musi pobrać formularz zgłoszenia. Wypełniony i podpisany formularz należy zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres ae@energa.pl do 30 kwietnia. Pozostałe terminy określone w regulaminie nie ulegają zmianie.