Konkursy

Powrót
17.12.2015

Wyzwanie dla energetycznie kreatywnych. Konkurs „ENERGIA Przyszłości” już po raz piąty

Wyzwanie dla energetycznie kreatywnych. Konkurs „ENERGIA Przyszłości” już po raz piąty

Jak sprawić, by szkolny budynek stał się samowystarczalny – niezależny od zewnętrznych dostaw prądu, ciepła i gazu? Grupa ENERGA, organizator konkursu „ENERGIA Przyszłości”, czeka na innowacyjne pomysły zespołów szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym z całej Polski. Najlepsze zespoły oraz ich szkoły otrzymają cenne nagrody. Pierwszy etap piątej edycji konkursu właśnie się rozpoczyna.

 „ENERGIA Przyszłości” to konkurs, który wpisał się już trwale w kalendarze szkolnych wydarzeń. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem szkół i samych uczniów. Temat pracy pisemnej, którą w pierwszym etapie tegorocznej edycji mają przygotować uczestnicy konkursu brzmi: „ENERGIA Przyszłości. Moja szkoła jako wyspa energetyczna”. Termin nadsyłania prac upływa  15 marca 2016 roku.

Energia Przyszłości 2016 plakat

– Liczymy na to, że uczniowie kreatywnie połączą wiedzę zdobytą w szkole, informacje pozyskane z innych źródeł oraz własne niebanalne pomysły. Ich sukces w konkursie zależy od tego, czy będą potrafili udowodnić przed jury, że ich nowatorskie idee mają szansę znaleźć zastosowanie w praktyce. Organizując konkurs „ENERGIA Przyszłości” za cel stawiamy sobie rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań poznawczych i badawczych. Chcemy też budować świadomość wśród uczestników, i wśród obserwatorów konkursu, jak blisko każdego z nas, każdego dnia są lub mogą być innowacyjne rozwiązania związane z elektrycznością i energetyką – mówi Rafał Hyrzyński, dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Regulacyjnej ENERGA SA.

Co trzy głowy, to nie jedna

W konkursie mogą wziąć udział zespoły składające się z 3 uczniów pracujących pod opieką nauczyciela. Jednym z ważnych elementów konkursu jest bowiem wzmacnianie umiejętności współpracy w grupie. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów, pod warunkiem, że jeden nauczyciel będzie się opiekował tylko jednym zespołem.

Oceniając prace konkursowe, oprócz możliwości zastosowania proponowanych rozwiązań w praktyce, jury będzie brało pod uwagę poziom merytoryczny i nowatorskie ujęcie tematu. Autorzy pięciu najwyżej ocenionych opracowań zostaną zaproszeni do finału, który odbędzie się 22 kwietnia 2016 roku w Gdańsku. Finaliści zaprezentują pomysły zawarte w swoich pracach i odpowiedzą na pytania jury. Nowością w tej edycji będą pytania zadawane przez inne zespoły. Ocenie podlegać będzie merytoryczna warstwa prezentacji, jak i jej forma. Trzy najlepsze zespoły oraz ich opiekunowie otrzymają nagrody rzeczowe, a szkoły, które będą reprezentowali – nagrody pieniężne.

Nagrody, o które będą walczyć finaliści:

za zajęcie 1 miejsca – laptopy dla każdego członka zespołu oraz jego opiekuna oraz nagroda pieniężna w wysokości 12 000 zł dla szkoły reprezentowanej przez zwycięski zespół na zakup pomocy naukowych dla uczniów

za zajęcie 2 miejsca – odpowiednio nagrody rzeczowe w postaci tabletów oraz nagroda pieniężna w wysokości 8 000 zł

za zajęcie 3 miejsca – odpowiednio nagrody rzeczowe w postaci smartfonów oraz nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł

Konkurs „ENERGIA Przyszłości” jest jedną z inicjatyw realizowanych przez Grupę w ramach programu ENERGA Edukacja, którego głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat energii elektrycznej, a także kształtowanie postaw proekologicznych.

– Towarzyszymy dzieciom i młodzieży na wszystkich etapach edukacji. Inspirujemy do kreatywności i podejmowania wspólnych działań, co później procentuje w dorosłym, zawodowym życiu. Młodym ludziom staramy się pokazać, że energetyka to atrakcyjna dziedzina i że warto – zwłaszcza, gdy chcą się w niej specjalizować – wyjść poza szkolne podręczniki. Temu, między innymi, służy nasz konkurs. Cieszymy się, że zyskuje coraz większą popularność – mówi Katarzyna Kowalska, dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji w ENERGA SA.

Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i Prezydent Miasta Gdańska.

Partnerem konkursu jest Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Politechnika Opolska oraz Antyściąga.pl – dostawca Internetowego Systemu Antyplagiatowego dla szkół.

Patronat medialny nad konkursem objął Kwartalnik Naukowy Energetyków „Acta Energetica”, wydawany przez ENERGA SA we współpracy z Politechniką Gdańską.

Zespoły chcące wziąć udział w Konkursie zachęcamy do zapoznania się z jego Regulaminem. Zgłoszenia zespołu należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym.

Partnerzy:

UGpg_logo_kolorPOlogo-plagiat

Patroni honorowy:

URE_logo_PL_01             Prezydent Miasta Gdańska

Patron medialny:

AE