Konkursy

Powrót
21.03.2014

Znamy finalistów konkursu „ENERGIA Przyszłości

Znamy finalistów trzeciej edycji konkursu „ENERGIA Przyszłości”, organizowanego przez Grupę ENERGA. 10 kwietnia br. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym swoje prace przed jury zaprezentują zespoły z: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku oraz dwie drużyny z Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku. O miejsce w finale walczyło w sumie 14 zespołów. 

– Z roku na rok rośnie poziom prac nadsyłanych na konkurs. Wygląda na to, że uczniom szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym żaden temat związany z szeroko pojętą energetyką nie jest obcy. Z lektury ich opracowań wnioskujemy, że mają ugruntowaną wiedzę teoretyczną na podstawowe tematy związane ze źródłami energii oraz termodynamiką. Sprawnie i chętnie sięgają do pozaszkolnej literatury tematycznej. Potrafią nas też zaskakiwać kreatywnymi pomysłami. Warto tutaj wymienić zaawansowany generator radioizotopowy Stirlinga nazywany w skrócie ASRG czy nawet kogeneracyjny samochód hybrydowy. Cieszy nas także to, że są szkoły, które do konkursu zgłosiły więcej niż jeden zespół – w tym roku jedna ze szkół nadesłała aż trzy prace – mówi Rafał Hyrzyński, Dyrektor Departamentu Programowania Inwestycji w ENERGA SA.

W konkursie udział biorą trzyosobowe zespoły ze szkół o profilu elektrycznym i energetycznym z północno-środkowej Polski. Nad pracą każdego zespołu czuwa nauczyciel - opiekun. Oryginalność wszystkich zgłoszonych prac została sprawdzona przez program Antyściąga.pl. Uczestników finału oceni jury pod przewodnictwem prof. Jana Majewskiego, przedstawiciela Grupy ENERGA, wydawcy kwartalnika naukowego „Acta Energetica” – patrona medialnego konkursu. W jury zasiądą również przedstawiciele Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Opolskiej oraz Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ocenie podlegać będzie zarówno zawartość merytoryczna opracowań, jak i sposób prezentacji i jej poprawność językowa.

– Konkurs „ENERGIA Przyszłości” wpisuje się w kompleksową ofertę, kierowaną przez naszą firmę do dzieci i młodzieży oraz do studentów i ludzi nauki. W ramach programu ENERGA Edukacja realizujemy między innymi projekt „Planeta Energii” skierowany do uczniów najmłodszych klas oraz edukacyjne spotkania z dziećmi pn. „Dzień z ENERGĄ w szkole”. Jesteśmy też organizatorem konkursu na najlepszą pracę doktorską. Wydajemy kwartalnik naukowy „Acta Energetica”. Wszystkie te działania mają na celu wyzwalanie pozytywnej energii do działania i do odkrywania świata. Promują działania skupione wokół wartości: człowiek, radość życia, edukacja, środowisko, ekologia, bezpieczeństwo, przyszłość dzieci i młodzieży oraz współpracę świata biznesu z nauką – mówi Katarzyna Kowalska, Dyrektor Centrum Marketingu i Komunikacji w ENERGA SA.

Oto nagrody, o które 10 kwietnia w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym będą walczyć finaliści:

  • za zajęcie 1. miejsca – nagrody rzeczowe w postaci laptopów dla każdego z członków zespołu oraz jego opiekuna oraz nagroda pieniężna w wysokości 12 000 zł dla szkoły reprezentowanej przez zwycięski zespół, z zastrzeżeniem, że nagroda ta zostanie przeznaczona przez szkołę na nabycie pomocy naukowych dla uczniów
  • za zajęcie 2. miejsca – odpowiednio nagrody rzeczowe w postaci tabletów oraz nagroda pieniężna w wysokości 8 000 zł
  • za zajęcie 3. miejsca – odpowiednio nagrody rzeczowe w postaci smartfonów oraz nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z rozwojem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energetyki, przede wszystkim:

  • zainteresowanie młodzieży edukacją energetyczną,
  • promowanie wiedzy o energetyce,
  • rozwijanie zainteresowań poznawczych i badawczych młodzieży.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Pomorski Kurator Oświaty.

Partnerami konkursu są: Antyściąga.pl, której system zostanie wykorzystany do sprawdzenia oryginalności prac, oraz Gdański Park Naukowo-Technologiczny.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął Kwartalnik Naukowy Energetyków „Acta Energetica” oraz Gazeta Wyborcza.

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

minister     URE_logo_PL_01KO_logo 150 dpi          Minister                                        Prezes                                       PomorskiEdukacji  Narodowej            Urzędu Regulacji Energetyki             Kurator Oświaty

                                                    Partnerami konkursu są:antyściąga LOGO                         logo1                    Antyściąga.pl                               Gdański Park Naukowo-Technologiczny                                     Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:Acta LOGO Gazeta WyborczaKwartalnik Naukowy Energetyków                               Gazeta Wyborcza              „Acta Energetica”