EN

Kontakt

Adres Redakcji

Acta Energetica
ul. Grunwaldzka 472,
80-309 Gdańsk

tel.: +48 58 778 83 74
e-mail: redakcja@actaenergetica.org

Formularz kontaktowy

Informacja o wersji pierwotnej

Dostępne na stronie internetowej www.actaenergetica.org wydanie elektroniczne kwartalnika Acta Energetica, jest jego pierwotną wersją. Czasopismo drukowane jest również w tradycyjnej papierowej formie.

Dostępne jest także w Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech http://baztech.icm.edu.pl, Bazie czasopism naukowych – IC Journals Master List http://jml2012.indexcopernicus.com oraz Directory of Open Access Journals (DOAJ) http://doaj.org.

ISSN 2300-3022