Kropelka Energii

Powrót
13.07.2017

Kropelka Energii jest fundacją

Kropelka Energii jest fundacją

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że 12 lipca 2017 roku Nieformalny Klub Honorowych Dawców Krwi ENERGA „Kropelka Energii”, działający jako inicjatywa pracownicza w Grupie Energa, zmienił formę prawną i w kolejnych latach będzie funkcjonował jako Fundacja Kropelka Energii.

Zapotrzebowanie na krew i jej składniki nieustannie rośnie. Zmiana formy prawnej była konieczna, aby rozszerzyć możliwości organizacyjne, które wynikają z potrzeb naturalnego rozwoju tego projektu. Pomysłodawcom tej inicjatywy od samego początku zależało na tym, aby Kropelka Energii była dostępna dla każdego dawcy, niezależnie od jego zrzeszenia. Ten efekt udało się osiągnąć i wypracowana dotychczas otwarta formuła będzie nadal praktykowana. Pierwszej akcji zbiórki krwi 8 sierpnia 2012 roku towarzyszyło wiele obaw o przyszłość. Dzięki zaufaniu, jakim honorwi kwiodawcy obdarzyli inicjatorów, coraz większa liczba osób podpisuje się pod mottem "Być Dawcą to wielki zaszczyt”, które najlepiej wyraża chęć do działania i pomocy drugiemu człowiekowi.

Inicjatorzy akcji przy okazji powołania Fundacji składają podziękowania Honorowym Dawcą Krwi oraz Przyjacielom Kropelki Energii za życzliwą pomoc oraz wsparcie na różnych etapach rozwoju inicjatywy. Dziękują również panu mecenasowi Marcinowi Janickiemu oraz Kancelarii Adwokackiej Adwokat Katarzyna Grabowska-Górska i Adwokat Paweł Górski za pomoc w przygotowaniu statutu Fundacji, dokumentu fundamentalnego dla jej funkcjonowania, oraz wniosków o jej rejestrację w KRS. Ponadto dziękują partnerom kancelarii prawnej MGS Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów - Dariuszowi Mądry, Michałowi Sznycerowi, Agnieszce Cwalina-Kowalewskiej i Bartoszowi Sambożukowi za pomoc w stworzeniu pierwszego Regulaminu Członkowskiego nieformalnego klubu w 2012 roku, Administratorom Bezpieczeństwa Informacji w Grupie Energa za ochronę danych osobowych oraz panu mecenasowi Mateuszowi Woźniakowi za konsultacje w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii.

Dodatkowe podziękowania skierowane są do wszystkich Partnerów Kropelki Energii za współpracę i świadczone profesjonalnie usługi dla Dawców, tj.

Partnerzy Kropelki Energii

Partnerzy społeczni

  • Fundacja Energa
  • Fundacja Medicover

Partnerzy medialni

  • Emisja – magazyn korporacyjny Grupy Energa
  • Zespół Biura Komunikacji Grupy Energa / Intranet
  • Kwartalnik Naukowy Energetyków "Acta Energetica”
  • Stara Oliwa
  • Trojmiasto.pl
  • Eventory

Fundacja Kropelka Energii będzie reprezentowana przez następujące osoby:

201704200003.jpg

Fundacja Kropelka Energii przyjmuje zgłoszenia zapotrzebowania na krew oraz już oddaną jednostkę krwi drogą mailową pod adresem: ekropelka@energa.pl